Europska komisija objavila Regulative o europskim zelenim obveznicama

Objavio: Pokret Otoka - 31.10.2023. - Vrijeme čitanja: 4min

Europska komisija utvrđuje hitne mjere za potporu europskoj industriji energije vjetra – objava European Wind Power Action Plan:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5185

Europska komisija je predstavila akcijski plan za rješavanje izazova s kojima se suočava sektor vjetroenergije u Europi. Ti izazovi uključuju spore postupke odobrenja, nesigurnu potražnju, ograničen pristup sirovinama, visoku inflaciju i cijene roba, međunarodnu konkurenciju i nedostatak stručnih radnika. Da bi ostvarila cilj EU-a za obnovljive izvore energije od najmanje 42,5% do 2030. godine (s ambicijom od 45% obnovljivih izvora), Komisija ima za cilj povećati instaliranu kapacitet vjetroenergije sa 204 GW u 2022. na više od 500 GW do 2030. Akcijski plan fokusira se na ubrzanje implementacije, poboljšanje dizajna aukcija, olakšavanje pristupa financiranju, promicanje fer međunarodne konkurencije, unapređenje vještina radne snage i suradnju s industrijom vjetroenergije i državama članicama. Također se ističe rast obalne vjetroenergije kako bi se postigli klimatski i energetski ciljevi. Ovaj plan dio je Europskog zelenog plana i obveze EU-a da postigne klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Pitanja i odgovori vezano za European Wind Power Package (najavljen u govoru o Stanju Unije 2023):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_5186

Europska komisija je pokrenula novu inicijativu za podršku europskom sektoru vjetroenergije zbog niza izazova s kojima se trenutno suočava. Unatoč znatnim instalacijama vjetroenergije u EU, sporim postupcima odobrenja, jazom između ciljeva i implementacije, ograničenim pristupom financiranju i međunarodnom konkurencijom, sektor se suočava s preprekama. Akcijski plan Komisije ima za cilj ubrzati implementaciju vjetroenergije putem brzih dozvola, poboljšanih dizajna aukcija i podrške financijskim potrebama sektora. Također se teži postizanju ravnoteže na globalnoj razini, jačanju trgovinskih sporazuma i unapređenju razvoja radne snage. Poseban naglasak stavlja se na obnovljive izvore energije na moru, ključne za postizanje klimatskih ciljeva, s ambicioznim ciljevima za povećanje kapaciteta obalne vjetroenergije.

Objava European Wind Power Package je u skladu s Programom rada Europske komisije za 2024.:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4965

Danas je Europska komisija usvojila svoj Radni program za 2024. godinu. Naglasak je na pojednostavljenju pravila za građane i tvrtke u Europskoj uniji. Predsjednica von der Leyen obećala je smanjenje zahtjeva za izvješćivanjem za 25%, što odražava strategiju za jačanje dugoročne konkurentnosti EU-a i podršku malim i srednjim poduzećima. Program uključuje inicijative za smanjenje birokracije i primjere, a njegov napredak pratit će se u godišnjim istraživanjima. Komisija će i dalje provoditi Europski zeleni sporazum, rast i digitalne inovacije kako bi podržala održivu i inteligentnu tranziciju. Osim toga, Komisija će raditi na potpori Ukrajini i partnerstvu s Afrikom, pravednoj trgovini i jačanju obrambenih kapaciteta država članica.

Glavne odrednice izvješća Stanje Unije 2023 (SOTEU 2023 – State of the Energy Union 2023);

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5188

U Izvješću o Stanju Energetske Unije za 2023. godinu, Europska komisija analizira ključne događaje u energetskom sektoru protekle dvije godine. Ističe se brza prilagodba EU-a na energetsku krizu uzrokovanu ruskim agresijama i energetskom destabilizacijom. Dok je EU ostvarila značajan napredak u smanjenju emisija stakleničkih plinova i diversifikaciji energetskih izvora, izvješće također prepoznaje potrebu za ubrzanjem tranzicije prema obnovljivoj energiji. Time bi se postigli ambiciozni klimatski ciljevi za 2030. godinu. Komisija ističe važnost jačanja konkurentnosti i industrijskog vodstva u globalnom energetskom kontekstu i završetka ključnog zakonodavstva koje će podržati čiste izvore energije i stabilna tržišta energije širom Europe.

Dodatno, objavljeno je i Izvješće Komisije o političkim inicijativama EU-a za promicanje ulaganja u čiste tehnologije:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5245

Kao globalni lider u čistim tehnologijama, EU je povećala financijsku podršku kako bi ubrzala svoju tranziciju prema klimatskoj neutralnosti. Kako i drugi širom svijeta čine isto, moramo se pobrinuti da poticaji za čistu energiju korišteni drugdje ne naruše poštenu konkurenciju. Financiranje čistih tehnologija treba biti pruženo u duhu međusobne koristi kako bi se poboljšala klima i održivost okoliša širom svijeta – izbjegavajući natjecanje s gubicima.

Valdis Dombrovskis, Izvršni potpredsjednik za ekonomiju koja radi za ljude

Izvor: Europska komisija

Fotografija: Photo by Christian Lue on Unsplash