Grad Stari Grad ostvario 100%-tno financiranje izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“ sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Svrha ovog Poziva je poticanje razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te podrška općem održivom razvoju.

Grad Stari Grad je jedini iz Splitsko-dalmatinske županije i jedina otočna lokalna samouprava kojoj je dodijeljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Nositelj projekta je Grad Stari Grad, a tijelo koje provodi Poziv je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, dok je provedbeno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sama Strategija zelene urbane obnove Grada Starog Grada ima za cilj poticanje integriranog održivog i regenerativnog razvoja Staroga Grada i njegovog gravitirajućeg urbanog područja.

Naglasak je na razvoju zelene infrastrukture, kružnog gospodarenja resursima, prostorom, zgradama i zelenim površinama, kao i jačanje prilagodbe i otpornosti na rizike i klimatske promjene.

Cilj Strategije je unaprijediti kvalitetu života građana i posjetitelja kroz očuvanje kulturne baštine i autohtonog načina života te primjenu inovativnih pristupa integrirane zelene urbane obnove.

Strategija predstavlja srednjoročnu stratešku podlogu za razdoblje do 2030. godine, usklađenu s novim programskim razdobljem Europske unije, što je bitno za učinkovito korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Tijekom procesa izrade Strategije, Grad Stari Grad je provodio postupke savjetovanja s javnošću kako bi prikupio relevantne prijedloge i informacije te identificirao strateške ciljeve i prioritete.

Stari Grad – europski  lider inovativne integrirane zelene urbane obnove

Strategija je postavila srednjoročnu viziju razvoja koja glasi: „Stari Grad – europski  lider inovativne integrirane zelene urbane obnove“

Navedena Strategija postavlja viziju razvoja Stari Grad kao europskog lidera inovativne integrirane zelene urbane obnove, uzimajući u obzir bogatu kulturnu baštinu i dugogodišnju tradiciju zelenog urbanog planiranja.

U sklopu Strategije identificirano je 11 projekata koji su spremni za implementaciju, a planira se rad na daljnjim projektima kako bi se ostvarili postavljeni strateški ciljevi i prioriteti.

Osim toga, osnovano je Savjetodavno vijeće za provedbu Strategije koje će pružiti savjete i preporuke izvršnoj vlasti za implementaciju projekata.

Sveukupno, ova inicijativa ima za cilj unaprijediti urbano područje grada Stari Grad kroz zelene i održive inicijative, te poboljšati kvalitetu života građana i posjetitelja, uz očuvanje kulturne baštine i identiteta tog područja.

Strategiju zelene urbane obnove pogledajte OVDJE.

Izvor: Službene stranice Grad Stari Grad

Fotografija: Unsplash