HVAR – Sastali se predstavnici 18 udruga turističkih vodiča iz cijele Hrvatske

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 18.03.2023. - Vrijeme čitanja: 5min

Udruga turističkih vodiča otoka Hvara, uz podršku Grada i TZG Hvara domaćin je ovogodišnje 22. skupštine Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske (ZDTVH) koja se održava 18. i 19. ožujka.

 

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske osnovana je 2005. godine i okuplja udruge turističkih vodiča iz svih regija Hrvatske. Glavna zadaća ZDTVH-a je zaštita, boljitak i dobrobit svih turističkih vodiča Hrvatske, kao i stvaranje uvjeta za što kvalitetnije turističko predstavljanje, promicanje identiteta, važnosti i ugleda zemlje. ZDTVH kao krovna strukovna udruga okuplja 20 udruga turističkih vodiča iz cijele Hrvatske, s oko 5 000 registriranih turističkih vodiča.

Predstavnici tih udruga provode dva dana u gradu Hvaru i na otoku Hvaru u razgovorima o temama koje se tiču njihova rada i djelovanja, ali će se i educirati o hvarskoj povijesti, arheologiji, vinima, gastronomiji u pratnji lokalnih vodiča. Skupština je prilika za razmjenu iskustava, te promišljanje o izazovima s kojima se nosi struka turističkih vodiča
Udruga turističkih vodiča otoka Hvara je neprofitabilna udruga stručnih turističkih vodiča osnovana 1998. godine, čiji su članovi izuzetno dobro osposobljeni licencirani turistički vodiči koji na osam jezika pružaju detaljne i specifične informacije o otoku. Upravo ove godine Udruga obilježava 25 godina od svog osnutka.

“Razlog zašto smo odabrali Hvar je taj što se ondje ove godine slavi 155 godina turizma na otoku. Naše skupštine organiziramo u različitim dijelovima Hrvatske – lani smo bili u Vukovaru, a prije toga u Varaždinu – jer nam je cilj uz kroz održavanje skupštine prezentirati i manje poznate destinacije. Grad Hvar je, naravno, vrlo poznata destinacija, no tijekom našeg boravka na otoku ćemo posjetiti i manje poznate Pitve, gdje ćemo imati degustaciju vina. Smatramo da bi u budućnosti edukacija vodiča svakako trebala biti okrenuta i prema gastronomiji i vitikulturi, čime bi vodiči dodatno doprinijeli povećanju naše turističke ponude“, rekla je Kristina Nuić Prka, predsjednica ZDTVH-a.

 

Neadekvatan Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče srozat će kvalitetu usluge vodiča

A upravo prijedlog Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče u posljednje je vrijeme tema rasprava među vodičima.
Struka je upozoravala da se prijedlogom Pravilnika ne predviđa adekvatna razina edukacije, ni primjerena valorizacija bogate kulturne, povijesne i prirodne baštine naše zemlje, te da aktualni prijedlog sasvim neopravdano značajno smanjuje potreban broj sati za edukaciju vodiča.

Time se obezvrjeđuje edukacija, što će rezultirati srozavanjem kvalitete usluge turističkog vođenja i adekvatnog predstavljanja kulturno povijesne i prirodne baštine Hrvatske.

“Zakonska se regulativa izmijenila i kao Zajednica nismo bili potpuno zadovoljni s njom, no nadogradnja regulative se nastavila predlaganjem Pravilnika o edukaciji turističkih vodiča i Pravilnika o zaštićenim lokalitetima. Mi smo u tom procesu članovi radne skupine i dobili smo na uvid nacrt na koji smo se i očitovali. Taj je postupak u tijeku i to je jedna od tema kojima ćemo se pozabaviti na skupštini. Kada je u pitanju Pravilnik o edukaciji, inzistiramo na implementiranju europske norme kvalitete koja podrazumijeva minimum od 600 sati. Ovoga je trenutka norma manja od toga, a po prijedlozima koje smo dobili na uvid bit će još i manja. Trenutno nam je najbitnije da zaštitimo kvalitetu vođenja“, naglasila je Nuić Prka.

Problem je i to što je posebnim Pravilnikom kojim se definiraju zaštićeni lokaliteti u Hrvatskoj izostavljen velik broj atraktivnih lokacija i destinacija, što znači da vodičima neće biti potreban poseban dio ispita za dobivanje licence i vođenje turista. Struka to smatra poražavajućim i neprimjerenim.

“Sigurno je da će i to pitanje biti jedna od tema kojima ćemo se pozabaviti na Skupštini, obzirom je u tijeku izrada Pravilnika o zaštićenim lokalitetima prema kojem popis lokaliteta moramo smanjiti za otprilike pet puta To je nešto što nas vodiče najviše ‘žulja’, i zanima nas što će u konačnici biti navedeno na toj listi. Već u startu, kada smo odlučili Skupštinu organizirati u Hvaru, bilo mi je bitno da svima koji dođu pokažemo sve objekte koji trenutno jesu na prijedlogu liste, ali i sve one lokalitete koje nisu uključeni, a kojih je još i više. Naravno, raspravit će se i sve ostalo što nas smeta: kako će u budućnosti izgledati vođenja kada se ona dopuste i strancima, vođenja bez licence … tema imamo napretek“, najavila je Loridana Knežević, predsjednica Udruge turističkih vodiča otoka Hvara.

 

Turistički vodiči su dodana vrijednost turizma

Uloga turističkih vodiča je promocija destinacije, i oni predstavljaju važnu dodanu vrijednost u turizmu.
Turistički vodiči interpretiraju i prezentiraju kulturnu baštinu koja je jedino što nas izuzima od globalizacije i predstavlja naš nacionalni korpus, pa se s pravom može reći kako su oni štitonoše hrvatskog kulturnog identiteta u globalnom kontekstu civilizacijske mobilnosti.

Danas je vodeći turistički mainstream doživljajni turizam, i jedino hrvatski turistički vodiči kroz svoje priče, interpretaciju i tumačenje mogu turistima i posjetiteljima Hrvatske otkriti skrivenu dušu prostorno-vremenskih pojava i procesa u određenoj destinaciji.

Turistički vodiči uistinu predstavljaju destinaciju, neizravno utječu na povećanu potrošnju turista, a svojim nastupom stvaraju emociju prema destinaciji koju turisti prepoznaju i prenose dalje.

 

Na skupštini 18 udruga turističkih vodiča

Godišnjoj skupštini Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske u gradu Hvaru prisustvovat će predstavnici 18 udruga turističkih vodiča iz svih dijelova Hrvatske, a iz ZDTVH-a je najavljeno kako će tom prigodom u zajednicu uključiti Udrugu turističkih vodiča Makarske kao 21. članicu.

 

 

______________

Autor: hrturizam.hr

Fotografija: Pixabay