Interreg Italy-Croatia: Počela provedba projekta „FishNoWaste“

Objavio: Đurđa Baljak - 05.07.2024. - Vrijeme čitanja: 3min

U sklopu programa Interreg Italy-Croatia počela je provedba projekta „Fish No Waste“. Cilj je doprinijeti stvaranju zelenijeg i otpornijeg ekosustava, poboljšati zaštitu i očuvanje prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture te smanjiti onečišćenje Jadranskog mora.

Photo by OCG Saving The Ocean on Unsplash

Kick-off konferencija u Chioggi

Talijanski ribarski gradić Chioggia, u pokrajini Veneto, bio je od 9. i 10. svibnja domaćin Kick-off konferencije projekta FishNoWaste. Cilj projekta je razviti sinergijsku strategiju za sveobuhvatno prikupljanje otpada koji nastaje tijekom koćarskog ribolova, a odlaže se u ribarskim lukama. Konferencija je okupila partnere na projektu, predstavnike lokalnih vlasti, sveučilišta, ribarskih udruga te stručnjake za okoliš iz Italije i Hrvatske.

“Ribolovne aktivnosti generiraju različite oblike i vrste otpada koji mogu završiti u moru. Međutim, ribarstvo može biti ključno u smanjenju otpada. Kako kroz svoje redovne aktivnosti tako i kroz posebne inicijative poput programa „Fishing for Litter“ (hrv. Koćarski Ribolov i Morski otpAd – #KRMA), ističu u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu.

Ribarske luke mjesta su gdje se odlažu značajne količine raznog otpada, uključujući:

  • morski otpad
  • glomazni otpad
  • otpadna ulja
  • filtere
  • akumulatore
  • zauljene krpe i ostalo

U ovaj projekt s hrvatske strane uključene su ribarske luke Brižine iz Kaštel Sućurca i Tribunj u suradnji s ribarskom zadrugom Friška riba i ribarskom zadrugom RZ Adria Tribunj.

Gospodarenje otpadom u sjevernom i središnjem dijelu Jadranskog mora

Očekivani rezultati projekta su osmišljavanje, predlaganje i testiranje novih rješenja za gospodarenje otpadom povezanim s ribolovom. Poboljšanje postojećih praksi te osmišljavanje, testiranje i predlaganje zajedničkih međuregionalnih strategija i akcijskih planova za smanjenje otpada iz mora povezanog s ribolovom u sjevernom i središnjem dijelu Jadranskog mora te njihovo usavršavanje na temelju rezultata primjene tih rješenja.

Projekt bi trebao rezultirati osmišljavanjem i provođenjem zajedničkog programa edukacije u četiri ribarske luke. A sve kako bi se ribari informirali o pitanjima i praksama zaštite okoliša u ribolovu. I zbog provođenjem zajedničkog programa edukacije u hrvatskim i talijanskim srednjim školama i na fakultetima.

Vodeći partner projekta FishNoWaste je Sveučilište u Padovi (Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova), a pridruženi partner talijanski Institut za istraživanje i zaštitu okoliša ISPRA, dok su ostali partneri s talijanske strane MARE Società Cooperativa a r.l. s Gradom Riminijem kao pridruženim partnerom, te Company for Public Services iz Chioggie i Workers of the Sea Cooperative.

S hrvatske strane partneri su Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Lučka uprava Split.

Projekt će se provoditi do 31. srpnja 2027. godine, za što su osigurana sredstva u visini od 2,4 milijuna eura.

Izvor: ekovjesnik.hr

Naslovna fotografija: by OCG Saving The Ocean on Unsplash