Intervju: OPG CannaVis “Vis – Otok bez plastičnih vrećica”

Objavio: Pokret Otoka - 07.08.2023. - Vrijeme čitanja: 3min

Razgovarali smo s pokretačima projekta “Vis – otok bez plastičnih vrećica”, ekipom iza CannaVis farme, kako bismo saznali više o njihovoj inspiraciji i planovima za očuvanje okoliša na otoku Visu.

1. Kako ste došli na ideju pokretanja projekta “Vis – otok bez plastičnih vrećica”?

Ekipa CannaVis farme: Ideja je nastala kada smo analizirali količinu plastičnih vrećica koje smo koristili u vlastitim domaćinstvima tijekom protekle godine. Bilo nas je zaista zapanjilo koliko ih se nakupilo. Taj trenutak je potaknuo razmišljanje o ekološkom problemu plastike i potrebi za promjenom. Tako smo razvili koncept CannaVis platnenih vrećica koje sada koristimo pri kupovini umjesto plastičnih.

2. Kako planirate provesti projekt “Vis – otok bez plastičnih vrećica” u praksi?

Ekipa CannaVis farme: Naš plan je omogućiti dostupnost platnenih vrećica u svim trgovinama, suvenirnicama i tržnicama na otoku Visu. Želimo da ljudi imaju opciju izbora između plastičnih i platnenih vrećica prilikom kupovine, čime bismo postupno smanjivali upotrebu plastike.

3. Kako se nadate da će projekt doprinijeti očuvanju okoliša na otoku Visu?

Ekipa CannaVis farme: Naša nada temelji se na jednostavnoj matematici. Zamislimo da 500 ljudi, što je manje od 15% ukupnog broja stanovnika otoka, zamijeni plastične vrećice platnenima. To bi rezultiralo sačuvanih 15,000 plastičnih vrećica manje na otoku svake godine.

4. Kako ćete educirati lokalno stanovništvo i turiste o važnosti očuvanja okoliša i smanjenju uporabe plastike?

Ekipa CannaVis farme: Naš pristup uključuje podjelu besplatnih primjeraka “CannaVis saketa” mještanima i turistima koji posjete našu farmu. Tijekom tog posjeta educiramo ih o važnosti očuvanja okoliša, recikliranja i održivog razvoja. Fokusiramo se na teme poput ekološke poljoprivrede i obnovljivih izvora energije.

Na CannaVis farmi preuzmite svoj besplatan saket!

5. Možete li nam reći nešto više o budućim ekološkim akcijama koje planirate provesti?

Ekipa CannaVis farme: Imamo u planu pokrenuti akcije čišćenja viških plaža od plastike, po uzoru na uspješan projekt Maritimo Recycling iz Dubrovnika. Želimo prikupljenu plastiku reciklirati i pretvoriti je u nove proizvode i suvenire koje bismo ponudili turistima.

6. Kako planirate potaknuti ljude da se uključe u akciju i sudjeluju u rješavanju ekoloških problema otoka?

Ekipa CannaVis farme: Promovirat ćemo naše inicijative putem društvenih mreža i osmisliti projekte koji su samoodrživi i privlačni za lokalnu zajednicu. Želimo potaknuti sudjelovanje kroz angažman i edukaciju.

7. Kako očekujete podršku lokalne zajednice i vlasti za provedbu projekta?

Ekipa CannaVis farme: Očekujemo pozitivnu podršku jer naši ekološki projekti usklađeni su sa strategijama razvoja gradova Visa i Komiže. Ti projekti nisu samo korisni za zajednicu već i za dugoročni razvoj otoka.

8. Kako CannaVis farma doprinosi vašim ekološkim ciljevima?

Ekipa CannaVis farme: Naš cilj je stvoriti potpuno samoodrživu farmu koja postaje centar za ekologiju, organsku poljoprivredu i znanje o ruralnom životu na Visu. Projekt “Vis – otok bez plastičnih vrećica” usklađen je s tim ciljem, promovirajući održivost i svijest o okolišu.

9. Kako ćete mjeriti uspjeh projekta “Vis – otok bez plastičnih vrećica”?

Ekipa CannaVis farme: Uspjeh projekta mjerit ćemo kroz brojke prodanih plastičnih i platnenih vrećica u suradnji s našim prodajnim partnerima. Ako primijetimo da ljudi sve više koriste platnene vrećice i smanjuju korištenje plastičnih, to će biti indikator uspješnosti našeg projekta.

Izvor i fotografije: Autorske fotografije