OBAVIJEST – Iskorištavanje europskih sredstava 2021. – 2027.

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 25.02.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

U narednom sedmogodišnjem razdoblju, 2021.-2027., Hrvatskoj su na raspolaganju 22,5 milijarde eura europskih sredstava, što je dvostruko više od budžeta koji smo imali u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Za iskorištavanje europskih sredstava ključna je suradnja nacionalne razine i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

 

Webinar o novom proračunu Europske unije 2021. – 2027. i programima Next Generation EU u kontekstu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održan je u organizaciji tvrtke Tim4Pin, Hrvatske zajednice županija i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Novo financijsko razdoblje Europske unije, koje je traje od 2021. do 2027. godine, Hrvatskoj pruža mogućnost korištenja 22,5 milijarde eura. Od čega 12,8 milijardi spada pod Višegodišnji financijski okvir, a 9,7 milijardi pod Next Generation EU, čiju najveću sastavnicu čini Mehanizam za oporavak i otpornost. To znači da su Hrvatskoj na raspolaganju 6,2 milijarde eura za financiranje mjera kojima se ublažavaju gospodarske i socijalne posljedice pandemije u Hrvatskoj.

Maksimalna učinkovitost budžeta, koji je dvostruko veći od onog koji je Hrvatskoj bio na raspolaganju u prošloj financijskoj omotnici, može biti osigurana jedino suradnjom nacionalne razine i jedinica lokalne (područne) samouprave.

Prema podacima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, u prošloj financijskoj omotnici EU-a Operativni program Konkurentnost i kohezija imao je najbolji postotak ugovorenosti sredstava od oko 125 posto ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno oko 64 posto dodijeljenih sredstava.

„Ovi podaci pokazuju važnost navedenih programa za regionalni razvoj u Hrvatskoj, ali i daju poticaj da novu omotnicu dočekamo spremni i iskoristimo sve mogućnosti koje nam pruža novac iz europskih fondova.

Naši predstavnici su članovi sedam radnih skupina za izradu programskih dokumenata u novome financijskome razdoblju putem kojih će se zastupati interesi s „terena“, a kroz Europski odbor regija smo imali priliku pratiti cijeli proces pregovora oko financijskog okvira, ističe predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk.

Iako je prvotni prijedlog Europske komisije zagovarao smanjenje sredstava za Kohezijski fond i Poljoprivrednu politiku, proračun usvojen u prosincu 2020. godine za koheziju izdvaja 7% više od planiranog iznosa.

 

 

__________

Izvor: www.poslovni.hr

Naslovna fotografija: www.pixabay.com