JAVNI POZIV- Generacija 2022. Akademije za politički razvoj

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 07.02.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Javni poziv za godišnji program Akademije za politički razvoj: Natječaj za generaciju 2022.

Godišnji program Akademije za politički razvoj jednogodišnji je edukacijski ciklus namijenjen liderima/icama i profesionalcima/kama mlađe generacije iz različitih sektora društva: akademske zajednice, civilnog društva, javne uprave, medija, političkih stranaka i poslovnog sektora.  Do 10. veljače otvorene su prijave za novu generaciju polaznika – prenosi odraz.hr

.
Temeljni cilj programa je demokratski razvoj i dijalog uspješnih i aktivnih mladih ljudi iz različitih područja društva

Program se provodi uz podršku Vijeća Europe. Akademija za politički razvoj je jedna od 21 članice Udruženja škola za političke studije Vijeća Europe.

Program se sastoji od četiri seminara:
.

  • dva godišnja seminara (1.-3. travnja, 3.-5. lipnja)
  • Godišnje konferencije koja okuplja i alumnije programa (listopad)
  • Svjetskog foruma za demokraciju Vijeća Europe koji okuplja polaznike/ce iz preostalih škola ove organizacije te druge zainteresirane sudionike/ce (ovisno o epidemiološkim uvjetima, u rujnu).

.
Godišnji seminari i konferencija

Godišnji seminari i konferencija trodnevni su događaji (petak – nedjelja) i održavaju se u različitim dijelovima Hrvatske. Program se sastoji od predavanja, rasprava, radionica, panel diskusija. Seminari se održavaju prema pravilima Chatham House što omogućuje otvorenu raspravu s predavačima/icama i među polaznicima/ama.

Teme seminara obrađuju stanje suvremene demokracije i participacije, političke ideologije i ekonomsku politiku, društvene rascjepe, javne politike, medije i političku komunikaciju, itd. Posebna pažnja na seminarima bit će posvećena interakciji između polaznika/ca kroz usmjeravane rasprave i praktične radionice.

U program će biti odabrano 20 sudionica i sudionika temeljem javnog natječaja

U program će se odabrati 20 sudionica i sudionika temeljem javnog natječaja, a prema kriterijima profesionalne uspješnosti, društvene angažiranosti, sektorske i vrijednosne raznolikosti, te spolne/rodne i regionalne zastupljenosti. Prilikom selekcije posebno će se paziti na uravnotežen i raznolik sastav polaznika/ca.

Organizatori snose dio troškova sudjelovanja polaznika/ca u seminaru, a sudionici/ce participiraju sa 1.500 kn (500kn za svaki od triju seminara u Hrvatskoj) i 1.000kn za put u Strasbourg na Svjetski forum za demokraciju. Sudionici samostalno pokrivaju troškove puta, osim u odnosu na put u Strasbourg. Upravni odbor APR-a u mogućnosti je odobriti do 5 stipendija u visini od 1.000 kn kandidatima koji za time iskažu potrebu u prijavi.

Ulaskom u program polaznici/e preuzimaju obavezu sudjelovanja na minimalno tri seminara, pri čemu je sudjelovanje na prvom seminaru obavezno. Vijeće Europe će polaznicima/ama koji uspješno završe program dodijeliti posebne diplome na svečanosti u Strasbourgu.

.

UVJETI PRIJAVE

Uvjeti prijave su:
.

  • u program se mogu prijaviti hrvatske državljanke i državljani te kandidatkinje i kandidati s boravištem na teritoriju Republike Hrvatske do zaključno 35 godina starosti (tj. prije navršenih 36 godina) u trenutku prijave, uz uvjet dobrog poznavanja engleskog jezika
  • prijava za sudjelovanje u programu sastoji se od prijavnog obrasca na POVEZNICI te životopisa koje treba poslati isključivo na e-mail adresu: info@apr.hr s naznakom APR PRIJAVA
  • kandidatkinje i kandidati mogu tražiti najviše dva pisma preporuke od bivših polaznika/ca programa. Obrazac za preporuke dostupan je na POVEZNICI;  šalju ga isključivo sami alumniji APR-a na e-mail adresu na koju se šalje i prijava, s naznakom PREPORUKA + ime osobe za koju šalje;

 

.
Rok za prijavu

Krajnji rok za prijave je 10. veljače 2022. godine do 23.59.

Kandidatkinje i kandidati koji uđu u uži izbor krajem veljače će biti pozvani na intervju. Uspješne kandidatkinje i kandidati o rezultatima selekcije bit će obaviješteni najkasnije do 15. ožujka 2022. godine.

 

__________
Izvor: odraz.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.