JAVNI POZIV – Potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Objavio: Pokret Otoka - 02.06.2023. - Vrijeme čitanja: 3min

MRRFEU dodjeljuje potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta. Rok je do 19. lipnja 2023. godine

Predmet Poziva je dodjela potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i očuvanja radnih mjesta.

Uvjeti za dobivanje potpore

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona. Izuzimaju se djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti Podnositelju zahtjeva koji zadovoljava uvjete: 
– da je registriran kao fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sukladno članku 5. Programa 
– obavlja svoju registriranu djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu 
– djelatnici koje zapošljava i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima ili poluotoku Pelješcu  
– djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih mjesta 
– djelatnici koje zapošljava rade kod tog istog poslodavca najmanje šest mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja gospodarske djelatnosti  
– udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika nije veći od 50% 
– nije financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i slično) 
– obavlja djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije
– da nije kao poduzetnik primio potpore male vrijednosti u iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Potpore se na temelju ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Iznos potpore

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2021.,2022.,2023.).

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2021.,2022., 2023.).

Način podnošenja prijave i rok

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 19. lipnja 2023. preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:  
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta  
Miramarska cesta 22  
10000 Zagreb
 

Sve dodatne informacije i obrasci nalaze se na stranicama MRRFEU.

_________________________

Autor: MRRFEU

Fotografija: Unsplash