JAVNI POZIV – Poticanje razvoja civilnog društva na otocima u 2023. godini

Objavio: Pokret Otoka - 15.06.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Javni poziv za prijavu projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2023., s rokom prijave 17. srpnja 2023. godine.

Prijaviti se mogu organizacije civilnog društva koje imaju sjedište i djeluju na području otoka, koje su osnovane u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje civilno društvo.

Ciljevi poziva

Opći cilj poziva je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj civilnog društva na otocima, jačajući ulogu i kapacitete organizacija civilnog društva i podržavajući njihovo umrežavanje. Ispunjavanje općeg cilja će se realizirati kroz dodjelu financijske podrške projektima organizacija civilnog društva na otocima rješavajući stvarne potrebe koje prepoznaju stanovnici otočnih sredina.

Specifični cilj poziva je osnaživanje uloge i kapaciteta organizacija civilnog društva na otocima i to putem provedbe kvalitetnih projekata i inicijativa kojima se doprinosi poboljšanju kvalitete života otočnog stanovništva. Ispunjavanje specifičnog cilja će se realizirati kroz organiziranje i provedbu projekata poboljšanja kvalitete življenja na otocima.

Iznos novčane potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi 132.723 EUR.

Minimalan iznos tražene financijske podrške je 4.000 EUR.

Maksimalan iznos tražene financijske podrške je 10.000 EUR.

Slanje prijave i rok

Prijavitelj prijavu podnosi isključivo elektroničkim putem popunjavanjem propisanih obrazaca i postavljanjem propisane dokumentacije u sustav www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava projektnih prijava je 17. srpnja 2023. godine, a uključuje sljedeće:

• rok za podnošenje elektroničke prijave u sustavu www.financijskepodrske.hr je 17. srpnja 2023. godine najkasnije do 12:00 sati

• rok za podnošenje Dokumenta o verifikaciji je 17. srpnja 2023. godine do 24:00 sata na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati do 10. srpnja 2023. godine na mail adresu: ocd-otoci@mrrfeu.hr.

Cijeli poziv pogledajte na poveznici.

Fotografija: Unsplash