Opći cilj projekta Centar za posjetitelje Modra špilja je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa

Projekt izgradnje Centra za posjetitelje Modra špilja na otoku Biševu s pratećim sadržajima prijavljen je u suradnji s Javnom ustanovom „More i krš“ Splitsko-dalmatinske županije. More i krš glavni je partner na projektu.  Sredstva su financirana iz Europskog fonda za ruralni razvoj, mjera 6c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine – prenosi na svojoj stranici TZ Komiža

 

Partneri projekta “Centar za posjetitelje Modra špilja”

Partneri na projektu su Turistička zajednica grada Komiže i Plavi svijet, Institut za istraživanje i zaštitu mora.

Projektni prijedlog je uspješno prošao sve faze provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Donesena je odluka o dodjeli bespovratnih sredstava te je 4. svibnja 2018.godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstava odnose se na projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – Promicanje održivog razvoja prirodne baštine s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

.
Radi se o projektu „Centar za posjetitelje Modra špilja – Biševo“ oznake KK. 06.1.2. 02.0041 ukupne vrijednosti od 27.130.650,97 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 24.361.267,65 kuna. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 18.470.061,85 kuna što predstavlja 75,8173266% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je odobrilo dodatnih 3.887.737,97 kn za isti projekt iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Također je i Ministarstvo turizma odobrilo 480.000,00 kn te Splitsko-dalmatinska županije u 2021.godini dodatnih 120.000,00 kn.

 

Predviđene projektne aktivnosti

U okviru projekta predviđena su ulaganja u izgradnju Centra za posjetitelje koji sadrži interpretacijski, ugostiteljski i smještajni dio, i u uređenje posjetiteljske infrastrukture – tematsko poučna staza s odmorištima, sjenicama, vidikovcima, signalizacijom i info tablama.

Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarsko-društvenom razvoju otoka Biševa i Visa te povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva uz održivo korištenje prirodne baštine.

Provedba projekta započela je 2017. godine izradom projektne dokumentacije Centra za posjetitelje s dodatnim sadržajima i projektno tehničke dokumentacije uređenja posjetiteljske infrastrukture spomenika prirode i ekološke mreže područja Biševo.

Provedba projekta je do konca kolovoza 2022.godine.

Za provedbu projekta je do kraja 2020. godine utrošeno ukupno 7.232.080,00 kn, a u 2021.godini 14.220.635,84 kn.

 

Realizirane aktivnosti na projektu

Do sada je na projektu realizirano:
.

 • – proveden postupak nabave, sklopljen ugovor i izrađena prijavna dokumentacija, nositelj Grad Komiža, ugovoreno 218.750,00 kn
 • proveden postupak nabave, sklopljen ugovor i izrađeno idejno rješenje i glavni projekt s troškovnicima za izgradnju Centra za posjetitelje Modra špilja – Biševo, nositelj Grad Komiža, ugovoreno 85.000,00
 • izrađena projektno-tehnička dokumentacija uređenja posjetiteljske infrastrukture spomenika prirode i ekološke mreže područja Biševo, Grad Komiža, 97.500,00 kn
 • izrađen geodetski elaborat uplane budućeg objekta, oblikovani troškovnici za opremu, interpretaciju i prezentaciju u Centru za posjetitelje, Grad Komiža, 9.250,00 kn
 • oblikovanje troškovnika za opremu, interpretaciju i prezentaciju u Centru za posjetitelje Modra špilja – Biševo, Grad Komiža, 14.062,50 kn
 • proveden postupak nabave i sklopljen ugovor za izradu izvedbenih arhitektonskih projekata Centra za posjetitelje te izrađen izvedbeni arhitektonski projekt, Grad Komiža, 150.000,00 kn
 • formiran projektni tim, provedeni postupci nabave i sklopljen ugovor za savjetodavne usluge upravljanja projektom, usluge javne nabave i usluge ovlaštenog inženjera;
 • proveden postupak nabave i potpisan ugovor za savjetodavne usluge za javnu nabavu;
 • ugovorena usluga ovlaštenog inženjera;
 • održane konzultacije s građanima na otoku Biševu;
 • Akcijski plan upravljanja posjetiteljima i Studija nosivog kapaciteta Modre špilje – nositelj JU More i Krš, 98.750,00 kn
 • Studija valorizacije prirodne Baštine otoka Biševa, nositelj JU More i Krš, 372.500,00 kn
 • Izrađen razvoj sadržaja i cjeloviti interpretacijski i prezentacijski program i likovni postav stalne izložbe – nositelj Grad Komiža, ugovoreno 385.000,00 kn
 • Strategija brendiranja i knjiga standarda, – nositelj Grad Komiža, ugovorena vrijednost 47.500,00 kn
 • Strateški marketinški i akcijski plan – nositelj Grad Komiža, ugovorena vrijednost 52.500,00 kn
 • Izrada inicijalne paleta suvenira – nositelj Grad Komiža, vrijednost 40.000,00
 • Radovi na Centru za posjetitelje – završeni radovi na obnovi zgrade stare škole i izgradnji novog dijela, nositelj projekta Grad Komiža, ugovoreni iznos 18.690.425,68 kn
 • Radovi na uređenju posjetiteljske infrastrukture spomenika prirode i ekološke mreže područja Biševo, nositelj JU More i krš, vrijednost 3.294.056,09 kn, vrijeme provedbe 12 mjeseci
 • Električna vozila za prijevoz posjetitelja, nositelj Grad Komiža, vrijednost 339.750,00 kn, isporučena dva vozila
 • Kratkometražni filmovi za posjetitelje, nositelj Grad Komiža, 190.000,00 kn  (isporučeno je deset kratkometražnih filmova koji uključuju sljedeće teme: obalni pločnici, koraligen, livade posidonie, dupini okolice Visa i Biševa, dobri dupini i kako ih prepoznajemo, gdje najčešće susrećemo dupine, kako se treba ponašati u njihovoj blizini te kako ih promatrati, virtualni posjet Modroj špilji, priča o morskoj medvjedici, ambijent Modre špilje i pogled iz ptičje perspektive na otok Biševo). -> Osim navedenog izvršena je produkcija odgovarajuće ambijentalne glazbe i zvučnih efekata.
 • Usluge fotografiranja, nositelj Grad Komiže, 11.800,00 kn,
 • Elektroeneretski priključak, nositelj Grad Komiža, 135.000,00 kn
 • Edukacijski program o velikim morski kralježnjacima i izrada aplikacije Prepoznaj dupina, nositelj Institut Plavi svijet, vrijednost 53.900,00 kn – realizirano
 • Internetska stranica, nositelj Grad Komiža, vrijednost 48.750.000 kn
 • mobilna aplikacija Centra za posjetitelje i tematske staze, TZ Grada Komiže, vrijednost 100.000.000 kn
 • promidžbeni materijal Izrađeni su i isporučeni roll-up baneri, letci – informacije o projektu, letci za promatranje ptica, info letak za nautičare Posidonia oceanica, turistička karta otoka Biševa, vodič za ronioce i brošura o velikim morskim kralježnjacima okolice Biševa i pravila ponašanja, sve u vrijednosti 43.600,00 kn, nositelj Grad Komiža
 • predano 16 tromjesečnih izvješća (ZNS-a) Središnjoj agenciji za financijsko upravljanje i po svima su odobrene isplate,
 • shođena izmjena građevinske dozvole
 • održano niz koordinativnih sastanaka projektnog tima.
 • održano niz koordinacija nadzornih inženjera, investitora i izvođača gradnje C.P.M.Š.
 • potpisan Ugovor o kreditu broj EUPR-21-1101537 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR)
 • za plaće službenika i gradonačelnicu isplaćeno je za rad na projektu ukupno 277.903,66 kn
 • direktoru TZ Komiža za rad na projektu isplaćeno je 53.477,76 kn
 • neizravni troškovi (struja, telefon) koji su isplaćeni iz projekta iznose 175.539,99 kn i odnose se na sve projektne partnere.

.
Aktivnosti u tijeku

Aktivnosti koje su u tijeku:

 • Aplikacije za postav posjetiteljskog centra i nabava usluga fotografiranja, nositelj Grad Komiža, proveden postupak javne nabave, ugovorena vrijednost 128.125,00 kn. Vrijeme provedbe je 10 mjeseci, započela realizacija
 • Namještaj i oprema za interpretacijski dio Centra za posjetitelja – nositelj projekta Grad Komiža, ugovorena vrijednost 712.375,00 kn, vrijeme provedbe 4 mjeseca
 • Namještaj i oprema za ugostiteljski dio Centra za posjetitelja – nositelj projekta Grad Komiža, ugovorena vrijednost 1.154.748,75 kn, vrijeme provedbe 4 mjeseca
 • IT i multimedijska oprema za interpretacijski dio, nositelj Grad Komiža, ugovorena vrijednost 969.712,50 kn, vrijeme provedbe 4 mjeseca
 • Sustav i oprema za evidenciju, praćenje kretanja i kontrolu posjetitelja, nositelj Grad Komiža, vrijednost 432,500,00 kn, vrijeme provedbe 4 mjeseca
 • Izrada energetskog certifikata, nositelj Grad Komiža, 6.250,00 kn
 • Otkup fotografija za posjetiteljski dio, nositelj grad Komiža, procijenjena vrijednost 25.000,00 kn
 • Edukacije i radionice za ronilačke centre, turističke djelatnike, turističke agencije, – nositelj Grad Komiža i TZ Grada Komiže, vrijednost 40.000.000 kn, vrijeme provedbe 3 mjeseca – u pripremi postupak nabave
 • Izrada bannera i ostalih materijala za online oglašavanje, zakup medijskog prostora, nositelj TZ Komiža, vrijednost ugovora 40.000,00 kn
 • Priopćenje za medije i obavijesti na internetskim stranicama, konferencija za medije, nositelj Grad Komiža, ugovoreni iznos 13.500,00 kn
 • Info dan – Dan otvorenih vrata i svečano otvorenje, nositelj Grad Komiža, ugovoreni iznos 74.873,75 kn
 • Revizija troškova projekta, nositelj Grad Komiža

 

__________
Izvor: TZ Komiža
Naslovna fotografija: Unsplash.