Komunalno trgovačko društvo Hober u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je za Korčulane besplatne kompostere.

Nabavljeni su komposteri u dvije različite veličine (350L i 290L). Oba kompostera izrađena su od reciklirane HDPE plastike, ventilirani su i bez dna kako bi se osigurao kontakt biootpada s mikroorganizmima iz tla.

Zašto kompostirati?

Proces kompostiranja podrazumijeva biološku razgradnju organskog materijala i najstariji je način recikliranja.

Kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari.

Kompost poboljšava strukturu tla, omogućava bolje zadržavanje vode te povećava količinu hranjiva u tlu, a koji su potrebni biljkama za rast i razvoj.

Kućno kompostiranje jedan je od ekološki najprihvatljivijih načina smanjivanja količine otpada!

Kako preuzeti svoj komposter?

Ukoliko do sada niste, svoj komposter možete zatražiti pozivom na telefonski broj 020/711506 ili putem e-maila: info@hober.hr te ćete dobiti upute za popunjavanje izjave o preuzimanju besplatnog kompostera.

Fotografija: Grad Korčula