Komunalno poduzeće Ponikve eko otok Krk d.o.o. se na poziv Zelene akcije, nacionalnog koordinatora mreže Zero Waste Europe, uključilo u projekt “Tranzicija prema Europi bez otpada, zajednica po zajednica” koji se provodi u 10 europskih zemalja.

 

Cilj projekta je da jedinice lokalne samouprave na otoku Krku uđu u proces dobivanja europskog ‘zero waste’ certifikata. On se dodjeljuje gradovima i općinama (trenutno oko 400 u Europi) koji službeno slijede strategiju sustavnog smanjenja nastanka otpada, povećanja ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja te postižu vrhunske rezultate u održivom gospodarenju otpadom.

Jedinice lokalne samouprave na otoku Krku održivo gospodare otpadom već godinama, a uz titulu ‘zero waste’ postale bi još prepoznatljivije na razini Hrvatske i čitave EU, kao ogledni primjer gospodarenja otpadom na korist zaštite okoliša i visoke kvalitete života građana i građanki.

Uključenje u projekt znači uključenje u aktivnosti kojima je cilj dodatno unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, njegova promocija i stjecanje preduvjeta za dobivanje certifikata tj. titule ‘zero waste’ grada / općine, od strane mreže Zero Waste Europe.

Dobivanje tog certifikata značilo bi i dodatno brendiranje otoka kao poželjne turističke destinacije i mjesta za ugodan život, kao i povezivanje i razmjenu iskustva sa stručnjacima iz drugih gradova i općina koji su članovi mreže Zero Waste Europe.

Aktivnosti koje su predviđene u partnerstvu Zelene akcije i Zero Waste Europe s komunalnim poduzećem Ponikve Krk:

  • izrada analize sustava gospodarenja otpadom na Krku i preporuka za unaprjeđenje;
  • izrada ‘zero waste’ strategije i ciljeva za naredno razdoblje;
  • organizacija konferencije za medije s predstavljanjem ‘zero waste’ strategije i njenim potpisivanjem od strane čelnika jedinica lokalne samouprave (JLS);
  • organizacija radionice za jačanje kapaciteta komunalnog poduzeća Ponikve na odabranu temu (npr. ‘zero waste’ hoteli, re-use centar i slično);
  • uspostava savjetodavnog tijela za održivo gospodarenje otpadom;
  • promocija sustava eko otoka Krk u medijima i na društvenim mrežama;
  • edukacija građana o mogućnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe.

Projekt će se provoditi do kraja kolovoza 2021. godine, a proces suradnje komunalnog poduzeća Ponikve eko otok Krk sa Zelenom akcijom i Zero Waste Europe, s ciljem dobivanja certifikata, nastavit će se i po završetku projekta.

Poziv na partnerstvo u ovaj projekt i sustav ‘zero waste’ certificiranja novo je veliko priznanje za komunalno poduzeće Ponikve Krk i prilika za dodatno unaprjeđenje, promociju i brendiranje uspješnog sustava gospodarenja otpadom na otoku Krku.

 

 

__________

Izvor: www.zelena-akcija.hr

Naslovna fotografija: www.pixabay.com