U tijeku je praćenja stanja livada posidonije prema Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje za 2022. godinu.

.
Livade posidonije su „tvornice“ kisika i područja velike biološke raznolikosti, smanjuju odnošenje sedimenta djelovanjem morskih struja, a imaju i važnu ulogu u kruženju hranjivih soli u moru. Trajna su ili privremena staništa mnogih životinjskih vrsta koje tamo pronalaze zaklon, hranu i područje za razmnožavanje.

.
Gubitak livada kao posljedica ljudskog utjecaja

.
Ljudski utjecaj poput sidrenja, onečišćenja mora, nasipavanja i sl. doveo je do gotovo nepovratnog gubitka livada. Budući da rizom posidonije raste prosječnom brzinom od oko 1 cm godišnje, za obnavljanje naselja promjera od samo desetak metara potrebno je možda i više stoljeća. Danas su livade morske cvjetnice iznimno ugrožene u Jadranu.
__________
Izvor: PP Lastovsko Otočje FB
Naslovnica: Udruga Sunce