MURTER – CENTAR IDEJA O TOME KAKO, ZAŠTO I OD KOGA SPASITI NAŠA MORA.

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 22.09.2017. - Vrijeme čitanja: 4min

U MURTERU ODRŽAN DEVETODNEVNI MEĐUNARODNI SEMINAR

UDRUGA ARGONAUTA JE OD 1. DO 9. RUJNA PROVODILA GLAVNU AKTIVNOST PROJEKTA SOS SAVE OUR SEAS, MEĐUNARODNI SEMINAR NA TEMU MORSKOG OKOLIŠA S CILJEM POBOLJŠANJA VJEŠTINA I KOMPETENCIJA 28 SUDIONIKA IZ EUROPE KOJI ĆE DJELOVATI KAO TRENERI MLADIH I U DALJNIM AKTIVNOSTIMA PROJEKTA ŠIRITI SVIJEST I ZNANJE O VAŽNOSTI ZAŠTITE MORSKOG EKOSUSTAVA I PRENOSITI GA MLADIMA U SVOJIM ZAJEDNICAMA.

Save Our Seas (SOS), odnosno Spasimo naša mora naslov je međunarodnog seminara koji je udruga Argonauta organizirala u Murteru od 1. do 9. rujna 2017. Međunarodni seminar je okupio 28 profesionalaca i zaljubljenika u morski okoliš iz Grčke, Italije, Španjolske, Portugala, Turske, Latvije i Hrvatske, koji su kroz devet dana učili i razmjenjivali iskustva i vidike o aktualnim temama u morskom okolišu te načinu povezivanja formalnog obrazovanja (stvarnih činjenica, znanstvenih metoda, istraživanja) s neformalnom edukacijom (npr. igre, predavanja, radionice). Seminar je za cilj imao poboljšanje vještina i kompetencija svih sudionika kako bi u budućnosti nastavili djelovali kao treneri mladih, te se specijalizirali za prijenos znanja, vještina i kompetencija potrebnih mladima da bi se uspješno nosili s izazovima koje nam nose problemi vezani uz klimatske promjene i stanje mora i oceana danas.

Devetodnevni program je bio osmišljen tako da se sudionicima prikažu različite metode pristupa u neformalnoj edukaciji na iskustvenoj razini koju će moći koristiti u svom radu. Kroz razne igre, predavanja i radionice sudionicima je prikazana raznolikost neformalne edukacije, a kao konačan ishod sudionici su spojili iskustvo, naučeno znanje i vlastitu kreativnost te izradili 6 radionica na temu podizanja svijesti o važnosti zaštite morskog okoliša.

Kako se najbolje uči na vlastitom iskustvu, sudionici su za primjer morali izračunati otisak ugljika (eng. carbon footprint) stvoren njihovim dolaskom na projekt u Hrvatsku, ili otisak hrane (eng. food footprint) stvoren konzumacijom ručka, istražiti od čega su izrađeni neki predmeti koje svakodnevno koriste, mogu li se zamijeniti, reciklirati i jesu li postojali prije 100 godina.

Sudionici su stvorili i “Ekološki kolaž” u kojima su prikazali ekološke probleme s kojima se susreću u svojoj državi i povezali ih s događanjima na globalnoj razini, a metodom sistemskog razmišljanja sagledali su cjelinu, umjesto da se samo fokusiraju na dijelove.

Tim pristupom su neodrživo ribarstvo, globalno zagrijavanje i onečišćenje mora sagledali kao sustav u kojem je najpotrebnije promijeniti mentalne modele koji bi doveli do dugoročnih promjena, umjesto samo površinskih reakcija na događaje.

Nadalje, sudionici su imali priliku vidjeti kako se znanostvene metode mogu prilagoditi i koristiti u popularizaciji znanosti i uključivanju javnosti u brigu za morski okoliš. Sudionici su vlastitom iskustvu, metodom vizualnog cenzusa i korištenjem podvodnih kamera, dobili uvid u znanstvenu metodu, te uočili razliku u sastavu, brojnosti i veličini morskih organizama u nezaštićenom (plaža Slanica) i zaštićenom području (NP Kornati), a time i dodatnu motivaciju za većom zaštite morskog ekosustava. Sudionici su iznenadili da je u NP Kornati dozvoljeno sidrenje koje je osobito štetno za stanište morske livade posidonije i potencijalno širenje invazivnih algi.

Putem raznih igara, sudionici su iz “prve ruke” na primjeru Murtera istražili kakav utjecaj ima turizam na morski okoliš i obalno područje te s kakvim se problemima suočavaju korisnici obalnog područja. Posebno su primjetili kuće s nedovršenim fasadama, onečišćeno podmorje u luci, prevelik broj brodova u luci Hramina, nepostojanje sustava odvodnje oborinskih voda i kanalizacije, apartmanske zgrade koje narušavaju krajobraz te gradnju na samoj plaži Slanica koja je prenapučena kupačima.

U devetodnevnom seminaru, naglašavali smo ideju da su mora dio nas, a ne neiscrpan resurs koji je stvoren kako bi nam omogućio luksuzniji i lagodniji život. Nadamo se da su sudionici proširili svoja znanja, da će organizirati lokalne akcije, dovesti do promjena u svijesti i ponašanju te da ćemo u konačnici učiniti zajednički iskorak za naša mora koja nečujno viču SOS!

IZVOR : argonauta

Piše: Ivana Marin