U konferencijskoj dvorani Adriatic Business Centra u Šibeniku 31. srpnja, održana je 5. sjednica Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije.

Sjednicu je vodio župan dr. sc. Marko Jelić, a sudjelovala je i zamjenica župana Iris Ukić Kotarac.

Nakon usvajanja Zapisnika sa 4. sjednice Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije i Dnevnog reda, projektni koordinator Stipe Španja iz Razvojne agencije Šibensko-kninske županije predstavio je konačan nacrt Teritorijalne strategije razvoja otoka Šibensko-kninske županije.

Teritorijalna strategija je izrađena kao dodatak Planu razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, a čiji je nositelj izrade Šibensko-kninska županija.

Teritorijalna strategija jedan je od glavnih preduvjeta za provedbu Integriranog Teritorijalnog Programa (ITP) u okviru kojeg je za otoke Šibensko-kninske županije osigurano 15,9 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Ovaj nacrt planiramo uputiti na javno savjetovanje i prijaviti se na Otvoreni poziv za podnošenje konačnog nacrta Teritorijalne strategije Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Stipe Španja

Španja je pritom naglasio da je Strategija izrađena u suradnji s radnom skupinom/otočnim partnerstvom čija je druga sjednica održana neposredno prije početka sjednice Partnerskog vijeća.

Nakon izlaganja konačnog nacrta i iznošenja zaključaka završnog izvješća vanjskog stručnjaka za vrednovanje, održana je rasprava.

Nakon rasprave je jednoglasno usvojena Teritorijalna strategija razvoja otoka Šibensko-kninske županije.

Partnersko vijeće Šibensko-kninske županije savjetodavno je tijelo čiji su aktivnosti vezane uz pripremu i praćenje provedbe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja.

Sastavljeno je od 35 članova i to predstavnika iz javnog, poslovnog i civilnog sektora s područja cijele županije. Predsjednik partnerskog vijeća je župan dr. sc. Marko Jelić, a njegova zamjenica – ravnateljica Razvojne agencije Šibensko-kninske županije Mira Lepur.

Izvor: mok.hr/Diana Ferić

Fotografije: Unsplash