Natječaji za financiranje udruga na otocima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 29.04.2020. - Vrijeme čitanja: 5min

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. objavilo je I. izmjene Godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu.

Najveća promjena je pomicanje rokova za objavu određenih natječaja kao i izmjena pojedinih natječaja. Trenutna situacija sigurno je oslabila i organizacije civilnog društva na otocima a koje imaju veliki značaj u povećanju kvalitete života lokalne zajednice. Stoga na ovaj način želimo pomoći organizacijama civilnog društva na otocima da razmisle o bespovratnim sredstvima Europskih fondova kao načinu financiranja aktivnosti svojih organizacija.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili pomoć pri pripremi natječaja slobodno nam se obratite.

U nastavku dajemo pregled natječaja s rokovima objave natječaja i osnovnim informacijama o prihvatljivim aktivnostima.

.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Faza I.

Poziv se predlaže se kao nadopuna već planiranom pozivu usmjerenom jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju na lokalnim razinama, a kojima je dodatno potrebno jačati kapacitete za pružanje učinkovitog odgovora na krizne situacije.
Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva; organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; mentorski programi za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija; organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina; jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice; organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volontiranja na lokalnoj razini.

Iznos bespovratnih sredstava: min 200.000 kn ; max 500.000 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Indikativni datum objave poziva: lipanj 2020.g.

.

Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice – Faza II.

Faza II. planira se provesti neposredno nakon Faze I. Poziva kako bi se osigurala dostatna sredstva za potrebe lokalnih organizacija civilnoga društva, istovremeno dajući priliku za prilagodbu (mogućim) izmijenjenim okolnostima, odnosno potrebama organizacija civilnoga društva u odnosu na vrijeme raspisivanja Faze I.
Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva; organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; mentorski programi za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija; organiziranje neposrednih, lokalnih inicijativa u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja i dobrog upravljanja; jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina; jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice; organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volontiranja na lokalnoj razini.

Iznos bespovratnih sredstava: min 200.000 kn ; max 500.000 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Indikativni datum objave poziva: rujan 2020.g.

.

Izgradnja kapaciteta lokalnih OCD-a za ravnomjeran socio-ekonomski razvoj na otocima i slabije razvijenim područjima

Osiguranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj na hrvatskim otocima i nerazvijenim područjima.
Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa; javne ustanove; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Edukacija i osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva i volontera za pružanje usluga o javnog interesa i razvoj lokalne zajednice; unapređivanje i provedba postojećih i razvijanje i provedba novih programa kojima se direktno rješavaju postojeći problemi u zajednici (npr. omogućavanje dostupnosti socijalnih usluga pripadnicima ranjivih skupina lokalne zajednice u slabije pristupačnim područjima); unapređivanje i provedba postojećih i razvijanje i provedba novih i inovativnih kulturno-umjetničkih i sportskih programa s ciljem uključivanja lokalnog stanovništva svih dobnih skupina; osmišljavanje i provedba aktivnosti kojima se promovira autohtona kulturna i prirodna baština; razvoj društveno-poduzetničkih aktivnosti primarno vezanih uz tradicijske, autohtone djelatnosti kroz osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za osmišljavanje održivog poslovnog plana, financijsko upravljanje te vidljivost i promidžbu aktivnosti; umrežavanje organizacija civilnoga društva iz područja otoka i nerazvijenih područja

Iznos bespovratnih sredstava: min 350.000 kn ; max 1.250.000 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Indikativni datum objave poziva: studeni 2020.g.

.

Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi faza II

Razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.
Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti; ustanove u kulturi; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Kratki opis prihvatljivih aktivnosti: Jačanje kapaciteta ciljanih skupina uključenih u proces sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi; razvoj i/ili uspostava sudioničkih modela upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

Iznos bespovratnih sredstava: min 500.000 kn ; max 3.000.000 kn

Intenzitet potpore: 100 %

Indikativni datum objave poziva: prosinac 2020.g.

 

 

 

__________

Izvor:  Poduzetnički centar Synergia

Fotografija: www.pixabay.com