Nezakonito sidrenje i privezivanje brodova prijeti sigurnosti plovidbe i zaštiti prirode

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 15.06.2024. - Vrijeme čitanja: 3min

Svake godine u ovo vrijeme pojavljuje se problem nautičara koji se privezuju za stabla i bacaju sidra gdje god stignu. To ne bi bio ni problem da nautičara nije toliko, te da se na taj način privezuju sve veći brodovi, a posebno mini-kruzeri.

– Može li se istražiti legalnost sidrenja mini kruzera u zaljevima i uvalama van dozvoljenih sidrišta? Je li moguće da se ovoliki brodovi smiju privezati za stabla i stijene i okupirati cijele uvale bez sankcija inspekcija ili kapetanija? Brod Freedom u prilogu – pišu nam mještani Bobovišća na Braču.

– Isto tako, kako je regulirano privezište i sidrenje za manje brodove, ali van sidrišta? Ukoliko je na sidrištu dozvoljeno 13 brodova, kako je moguće da ih bude i do 24? – pitaju se.

Podsjetimo, na mjestima gdje je zabranjeno sidrenje, kazne će ispisati pomorska policija ili Lučka kapetanija, sukladno Pomorskom zakoniku. No za privezivanje na stijene ili stabla u zaštićenom području, upravo vas mogu kazniti čuvari prirode iz područja koje je zaštićeno.  

Lučki kapetani na sve ovo imaju jednostavan odgovor: “Ako nešto nije striktno zabranjeno, onda je dozvoljeno” i toga se drže prilikom eventualne prijave na slične događaje i mogućeg sankcioniranja nautičara. No što ako je ovo prijetnja sigurnosti plovidbe? Tada se odluka o sanckijama donosi na terenu.

Slijedom upita nautičara, postavili smo pitanje Upravi sigurnosti plovidbe:

Kolika je duljina konopa kojim plovilo može biti privezano za obalu, odnosno na kojoj maksimalnoj duljini takvo plovilo smije biti, a da je iza njega sve do obale privezan konop?

Kolika je maksimalna duljina privezanih artikala za zabavu, pomoćnih čamaca i slično, dozvoljena u teglju ili s plovilom u mirovanju?

Ministarstvo: “Ne smiju ometati plovidbu”

Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (članak 52. stavak 2) propisano je kako plovni objekt može biti privezan izvan luke isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš, dok je stavkom 3. istog članka propisano kako je sidrenje, osim u područjima gdje je zabranjeno, dozvoljeno isključivo na način da ne ugrožava sigurnost plovidbe, ljudske živote, imovinu, obalu i morski okoliš.

Jednako tako, Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (članak 49. stavak 2.) propisano je kako se sidrenjem ne smije ometati plovidba drugih plovnih objekata.

Slijedom navedenog, a vezano uz privezivanje plovnog objekta uz obalu, nije propisana maksimalna udaljenost od obale na kojoj plovni objekt treba biti, odgovor je iz Ministarstva mora.

Izvor: Morski.hr

Naslovna fotografija: Unsplash.com