Mladi informatičar i zaljubljenik u masline Ivan Divjanović te dr. sc. Šime Marcelić sa Sveučilišta u Zadru su predstavili interaktivnu kartu sorti masline na području Općine Preko.

Interaktivna karta sorti masline na području Općine Preko omogućava pristup informacijama o različitim sortama maslina, potičući suradnju i inovacije među maslinarima.

Ideja za projekt proizašla je iz želje da se identificiraju, dokumentiraju i valoriziraju manje poznate i malo istražene sorte maslina unutar Zadarske županije. Kao prvi korak prema ostvarivanju tog cilja, ekipa se usmjerila na općinu Preko, čime su stvorili čvrstu osnovu za buduće proširenje na šire područje.

Ključni igrač u ovom projektu je mag.ing.agr. Franke Klanac, studentica Odsjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, koja je unijela svoj doprinos izradom detaljnog opisa različitih sorti maslina koje se mogu pronaći na području Preka. Njen trud i stručnost omogućili su da interaktivna karta bude što informativnija i korisnija za maslinare i ljubitelje maslinarstva.

Mapirat će se i dokumentirati nedovoljno istražene sorte maslina

Primarni cilj ovog projekta je mapiranje i dokumentiranje sorti maslina koje su manje proširene ili nedovoljno istražene. To će omogućiti bolje razumijevanje raznolikosti maslina na ovom području te poticati maslinare da istraže nove mogućnosti i perspektive. Također, projekt će pomoći u očuvanju genetske raznolikosti maslina i promicanju autohtonih sorti.

Interaktivna karta pruža maslinarima i ostalim korisnicima mogućnost da istraže različite sorte maslina putem slika, opisa, i detaljnih informacija.

Ovo će olakšati donošenje informiranih odluka o uzgoju i oplemenjivanju maslina, te će također omogućiti razmjenu znanja među maslinarima.

Budućnost projekta

Kako bi se osigurala kontinuirana korist i relevantnost, interaktivna karta sorti masline će biti redovito nadograđivana i unapređivana. To će uključivati dodavanje novih sorti maslina, ažuriranje informacija te potencijalno proširenje na druga područja unutar Zadarske županije i šire.

Objavljivanje ove karte na mrežnoj stranici “Embassy of Olive Oil” predstavlja veliki korak prema cilju podizanja hrvatskog maslinarstva na višu razinu.

Povećanje vidljivosti i pristupačnosti informacija o sortama maslina potaknut će razmjenu iskustava, suradnju i inovacije među maslinarima, doprinoseći dugoročnoj održivosti ovog važnog sektora.

Izvor: Naši škoji

Fotografija: Unsplash