Slika uvodna otoka Otok Ilovik

Otok Ilovik

OPĆI PODACI

106 stanovnika 

5.51 km2 

II. skupina otoka

1 naselje:  Ilovik

E-MOBILNOST

Na otoku trenutno ne postoje punionice za električna vozila i na otok se ne može doći automobilom.

NAJBLIŽE PUNIONICE:

ELEN Mali Lošinj A: Priko Ul. 57, 51550 Mali Lošinj

GOSPODARENJE OTPADOM

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.

Prikupljeni komunalni otpad odlaže se i zbrinjava na odlagalištima otpada Prižić (Cres) i Kalvarija (Lošinj).

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

Plan tranzicije prema čistoj energiji

Listopad 2019.

Program tranzicije prema čistoj energiji Cresko-lošinjskog otočja strateški je plan za tranzicijski
proces prema čistoj energiji koji izražava stremljenja i želje otočnih dionika. Dizajniran je od
strane lokalne zajednice, za lokalnu zajednicu.

Ovaj je dokument prva verzija Programa tranzicije Cresko-lošinjskog otočja prema čistoj
energiji te predstavlja trenutačni otočni kontekst. Ilustrira strategije razvijene od strane
tranzicijskog tima s ciljem ubrzanja energetske tranzicije.

Preuzmite dokument

Plan razvoja Cresko – Lošinjskog otočja

2011.

Plan razvoja sastoji se od nekoliko međusobno povezanih cjelina, analize stanja, vizije i
strateškog okvira s ključnim pokazateljima za praćenje provedbe Plana razvoja,
provedbenog, terminskog i financijskog plana, prikaza usklađenosti s Nacionalnom
razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., Planom razvoja Primorsko-goranske
županije za razdoblje 2022.-2027. godine5
, sektorskim dokumentima i dokumentima
prostornog uređenja te okvira za praćenje i vrednovanje. Plan razvoja sadrži posebne
dodatke kao i ostale popratne dokumente.

Preuzmite dokument

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Elektroenergetski sustav Cresko-lošinjskog otočja dio je prijenosne mreže hrvatskoga elektroenergetskog sustava s kojim je povezan putem podmorskog kabela preko otoka Krka.
Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) okosnicu sustava predstavljaju dalekovod/kabel DV/KB 110 kV TS Lošinj – TS Krk te trafostanica TS 110/35 kV Lošinj.

Otoci Susak, Unije, Srakane Vele i Srakane povezani su s otokom Lošinjem, ali i međusobno 10(20) kV podmorskim kabelom, a podmorskim kabelom otok istih karakteristika povezan je i
otok Ilovik s otokom Lošinjem.

BRODSKE LINIJE

BRZOBRODSKE LINIJE

ILOVIK – MALI LOŠINJ (MRTVAŠKA) – ILOVIK (15 min)

Prijevoznik: Jadrolinija, Državna brodska linija br. 311

TRAJEKTNE LINIJE

NAJNOVIJE VIJESTI

Projekt plutajuće solarne energije na otoku Cresu

/ Vrijeme čitanja: 3min
U sklopu programa CREATOR i projekta European Island Facility, Cresko-lošinjski arhipelag će dobiti nove solarne ćelije. Projekt CREATOR zamišlja instaliranje plutajućih solarnih ćelija koje bi trebale pridonijeti poboljšanju sustavu vodoopskrbe i dobivanju energije iz obnovljivih izvora. Projekt je započet na inicijativu Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) u svrhu postavljanja fotopanela na Vransko jezero na otoku Cresu.

„Otok za 5R!“: Provedene edukacije za djecu s pet otoka

/ Vrijeme čitanja: 2min
„U dogovoru sa školama i stanovnicima otoka educirali smo djecu kako male ruke mogu pomaknuti planine, kroz kreativnost i praktične primjere“, kažu iz Udruge Zeleni klik! Edukativnim radionicama o otpadu za djecu koja žive na našim slabije razvijenim naseljenimotocima udruga Zeleni klik! u suradnji s Udrugom Vestigium, prošlih je mjeseci provodila projekt Otok za 5R!

„Otok za 5R!“ educira djecu na pet otoka

/ Vrijeme čitanja: 3min
„U dogovoru sa školama i stanovnicima otoka dolazimo educirati djecu kako male ruke mogupomaknuti planine, kroz kreativnost i praktične primjere“, kažu iz Udruge Zeleni klik! Edukativnim radionicama o otpadu na otoku Lastovu udruga Zeleni klik! u suradnji s UdrugomVestigium, prošlog je vikenda nastavila provođenje projekta Otok za 5R! u sklopu koje ćeposjetiti pet slabije razvijenih

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Mali Lošinj

Službeni glasnik: Mali Lošinj

UPRAVA

Gradonačelnik:

Ana Kučić

gradonacelnica@mali-losinj.hr

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Grada Cresa

Marina Žunić, mag.iur

marina.zunic@mali-losinj.hr

MJESNI ODBOR SUSAK-SRAKANE

Jadranka Matas