Slika uvodna otoka Otok Lopud

OPĆI PODACI

278 stanovnik

4,37 km2 

II. skupina otoka

1 naselje: Lopud

E-MOBILNOST

Na otoku trenutno ne postoje punionice za el. vozila.

NAJBLIŽE PUNIONICE:

Elen Hladnica A: Ul. Josipa Kosora 18, 20 000 Dubrovnik

Elen A: Ul. od Batale 7, 20 000 Dubrovnik

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom je u nadležnosti tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik Otpad se odvozi u Reciklažno dvorište Dubrovnik A: Ul. Vladimira Nazora 2a, 20 000 Dubrovnik

Mobilno reciklažno dvorište Mokošica A: Vinogradarska ul. 2, 20236, Nova Mokošica

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020.

Lipanj 2007.

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine je dokument koji na temelju široke
programske osnovice sadržane u znanstvenim istraživanjima, analitičkim elaboracijama te
u brojnim projektima o razvoju Grada, trasira put gospodarskog i društvenog napretka na
početku 21. stoljeća.

Preuzmite dokument

Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika

Srpanj 2015.

Grad Dubrovnik je prepoznao važnost pametnih usluga za ostvarivanje strateških ciljeva i razvoja, ali se zbog nedostatka strategije susreće s brojnim problemima prilikom implementacije. Pripremljena je kroz tri ključne faze, pri čemu se u svakoj od faza nastojalo aktivno uključiti predstavnike Grada i obuhvatiti ciljeve razvoja pojedinih područja aktivnosti Grada.

Preuzmite dokument

Plan prilagodbe na klimatske promjene

2019.

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine je dokument koji na temelju široke
programske osnovice sadržane u znanstvenim istraživanjima, analitičkim elaboracijama te
u brojnim projektima o razvoju Grada, trasira put gospodarskog i društvenog napretka na
početku 21. stoljeća.

Preuzmite dokument

Grad Dubrovnik održiva turistička mobilnost (STM)

Dokument održive turističke mobilnosti će definirati smjernice za razvoj grada prema održivom turističkoj mobilnosti koja će doprinijeti stvaraju cjelokupnog održivog sustava s aspekta ekološke, financijske i socijalne održivosti.

Preuzmite dokument

Strateški plan Grada Dubrovnika
2018. – 2020.

2018.

Svrha strateškog planiranja je da Grad Dubrovnik aktivno sudjeluje i efikasno upravlja razvojem na način da se utvrdi postojeće stanje cjelokupnog života, kritične točke sadašnjeg razvoja te smjernice i strateški ciljevi daljnjeg razvoja Grada koji su u
sinergiji sa ciljevima razvoja kako na regionalnoj, tako i na državnoj razini.

Preuzmite dokument

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Svibanj 2018.

Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika donosi se za 6-godišnje razdoblje od 2018.-2023.

Preuzmite dokument

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Opskrba električnom energijom područja Grada Dubrovnik koji obuhvaća i otoke pod administrativnom nadležnošću Grada Dubrovnika je u nadležnosti distribucijskog područja – Elektrojug Dubrovnik.

Na području Grada Dubrovnika postoje TS 110/35 kV, TS 35/10 kV, TS 10/0.4. Dubrovnik raspolaže sa zračnim i kabelskim vodovima od 110, 35 i 10 kV.

BRODSKE LINIJE

TRAJEKTNE LINIJE

 DUBROVNIK – LOPUD – SUĐURAĐ Prijevoznik: Jadrolinija, linija br. 831

DUBROVNIK – KOLOČEP – LOPUD – ŠIPAN Prijevoznik: Jadrolinija, linija br. 807

BRZOBRODSKE LINIJE

NAJNOVIJE VIJESTI

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Grad Dubrovnik

Službeni glasnik: Grad Dubrovnik

UPRAVA

GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik:

Mato Franković

385 (0)20 351 800

gradonacelnik@dubrovnik.hr

MJESNI ODBOR LOPUD

Predsjednik:

Milo Obuljen

 mo.lopud@dubrovnik.hr

PROJEKTI