POKRENUTA INICIJATIVA Osniva se Društvo prijatelja Otoka Lokruma

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 13.08.2017. - Vrijeme čitanja: 1min

Na inicijativu kapetana Cvijeta Božovića u Dubrovniku bi uskoro trebalo biti osnovano Društvo prijatelja Otoka Lokruma.

Kako se može saznati iz kruga osnivača, nakon posljednjih događanja vezanih za koncesije na pomorskom dobru i Zakona o koncesijama nametnula se potreba zaštite obale i otoka, slično inicijativi Pokret otoka. Ističe se značaj Lokruma kao posebnog rezervata šumske vegetacije pod zaštitom UNESCO-a, ali i zbog povijesne građevinske te hortikulturne baštine, Botaničkog vrta, obalnog, morskog, podmorskog te epikontinentalnog pojasa.

Ideja je u rad Društva uključiti što više stručnih osoba, koji bi znali zauzeti stav o za Lokrum bitnim temama, kao što su, između ostalog, održavanje flore i faune, očuvanje obalnog pojasa, uređenje sidrišta i kontrola sidrenja, protupožarna zaštita, oceanografska ispitivanja u podmorju, obnova povijesne građevinske te hortikulturne baštine, sve uz suradnju s DPDS-om.

O mjestu i vremenu osnivačke skupštine javnost će biti pravovremeno obaviještena.

 

Izvor: dulist.hr