POMORSKI PROMET – Pravo na besplatne karte

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.09.2021. - Vrijeme čitanja: 2min

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava korisnike da će od 1. listopada pravo na besplatne putne karte na trajektnim linijama moći ostvariti na svim kanalima prodaje brodara isključivo Iskaznicom za OSI

Zakonom definirane kategorije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,  za sebe, pratnju i osobni automobil na trajektnim linijama moći će ostvariti besplatne putne karte na trajektnim linijama na svim kanalima prodaje brodara isključivo Iskaznicom za OSI (sva prodajna mjesta, web, mobilna aplikacija i hend held uređaj kod direktnog ukrcaja na linijama bez rezervacija).

Agencija je u svibnju uputila poziv korisnicima da započnu sa predajom zahtjeva za izdavanje Iskaznica za OSI.

Obzirom da određene trajektne linije imaju sustav rezervacija putnih karata. Odnosno podrazumijeva se da ishodovana karta za određene linije ujedno znači i rezervaciju mjesta za vozilo na trajektu za željeni sat polaska. Potrebno je uzeti u obzir da se karte za te linije izdaju na dan i sat putovanja te se te karte mogu iskoristiti isključivo za navedeno putovanje.

Na stranicama brodara Jadrolinija za putnike se nalaze Informacije za linije s rezervacijom kao i popis trajektnih linija za koje se kupuju/ishoduju karte na dan i sat putovanja.

Sve informacije o pravilima izdavanja Iskaznice za OSI, sadržaju Zahtjeva kao i obrazac Zahtjeva za izdavanje, korisnici mogu pronaći na mrežnim stranicama Agencije pod kategorijom Iskaznica za OSI.

 

 

__________
Izvor: more.slobodnadalmacija.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.