POMORSKI PROMET – Prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 23.01.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Na 96. sjednici Vlade usvojen je Nacrt konačnog prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Prijedlogom Zakona preciznije se uređuje pitanje povlaštenog i besplatnog prijevoza otočnog stanovništva i pravnih osoba sa sjedištem na otoku. Transparentno korištenje tog prava, kao i učinkovito poduzimanje mjera za sprječavanje njihove zloporabe – prenosi more.slobodnadalmacija.hr

.
Na sveobuhvatan način osigurava se i besplatni prijevoz vatrogascima i njihovim vozilima

Neovisno o tome da li se radi o djelatnicima profesionalnih postrojbi ili članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Obzirom da je trenutno važeći Zakon stupio na snagu 2006. godine, usklađen je sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o koncesijama. Također, usklađeni su programi državnih potpora i pojedinačnih potpora koje se dodjeljuju brodarima u obliku naknade za obavljanje javne usluge sa zahtjevima propisa EU i Zakonom o državnim potporama.

Uređena su i određena pitanja od važnosti za brodare prilikom obavljanja javne usluge. U smislu mogućnosti godišnjeg poravnanja naknade za obavljenu javnu uslugu, promjenu broda tijekom važenja ugovora o javnoj usluzi, obvezu održavanje sposobnosti za obavljanje javne usluge, kao i druga pitanja koja nisu bila uređena trenutno važećim Zakonom.

.
Ovim se Zakonom potiče uvođenje novogradnji na linije u javnom linijskom prijevozu

Kao i brodova s pogonom na alternativna goriva i izvore energije, čime će se doprinijeti smanjenu stakleničkih plinova s brodova, kao i podizanju kvalitete pružanja usluga u javnom linijskom pomorskom prijevozu.

Proširuju se i ovlasti Agencije u smislu provođenja inspekcijskog nadzora radi izvršenja Uredbe EU o pravima putnika u pomorskom prometu, kao i u području javnog linijskog pomorskog prijevoza.

U skladu s opredjeljenjem Vlade Republike Hrvatske za digitalizacijom hrvatskog društva, novim se Zakonom uvodi Centralni informatički sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza. Isti omogućuje izdavanje putnih karata u digitalnom obliku i njihovo očitavanje prilikom ukrcaja na brod. Kao i prijenos podataka u realnom vremenu za statističke i nadzorne potrebe Agencije, kao i za potrebe drugih tijela državne uprave.

Usvojeni konačni prijedlog Zakona sadrži usvojene amandmane nadležnih saborskih odbora, klubova zastupnika i zastupnika danih u prvom čitanju u Hrvatskom saboru.

__________
Izvor: more.slobodnadalmacija.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.