Sve više gradova u Hrvatskoj izrađuje svoju strategiju zelene urbane obnove. Radi se o dokumentu u kojem svaki grad za sebe osmišljavanja kako sustavno pristupiti planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama.  

Urbane sredine sve su napućenije. Prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva u Hrvatskoj čak 71 posto stanovništva živi u gradovima. U pet najvećih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar) živi 31 posto ukupne populacije. A samo u Zagrebu živi gotovo 20 posto svih Hrvata.  

Prema projekcijama Ujedinjenih naroda do 2050. godine čak dvije trećine svjetske populacije živjet će u urbanim sredinama. Hrvatska je tu prognozu već ostvarila, a u godinama koje dolaze, broj stanovnika u hrvatskim urbanim sredinama samo će se povećavati.

S obzirom na to, gradske uprave u Hrvatskoj moraju pronaći načina kako život u njihovim sredinama učine što boljim. Zato gradovi izrađuju strategije zelene urbane obnove.  

Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave ili Grad Zagreb, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture. Integracija NBS rješenja (Nature-Based Solutions), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike samo su od nekih ciljeva.

priručniku kojeg su sukreirali stručnjaci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, istaknuti su mogući izazovi ali i preporuke.

Kao glavne prepreke i izazove koje je moguće izdvojiti (s obzirom na to da su se JLS sa sličnima susretali u implementaciji dosadašnjih projekata, programa, strategija koje su povezane s temama zelene infrastrukture, kružnog gospodarenja, rješenja temeljenih na prirodi (NBS), energetske učinkovitosti, klimatskih promjena, jačanje otpornosti na rizike, itd.) ističu se manjak stručnih znanja te financijska ograničenja

Više o izazovima i preprekama možete pronaći u članku na web stranici Zgradonačelnika.


Izvor: Zgradonačelnik
Naslovna fotografija: Freepik