Vodič za integraciju bioraznolikosti u OIE projekte

Objavio: Martin Tuđen - 02.07.2024. - Vrijeme čitanja: 3min

Eurelectric je objavio vodič za integraciju bioraznolikosti u projekte obnovljivih izvora energije i proširenje mreže.

Europska udruga elektroenergetskih tvrtki, Eurelectric, objavila je vodič za povećanje električne mreže u skladu s prirodom. Električna energija iz obnovljivih izvora može postati ključno rješenje u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti.

Gubitak bioraznolikosti

Alarmantan gubitak bioraznolikosti naglašen je činjenicom da je milijun vrsta globalno u opasnosti od izumiranja. Činjenica da je u Europi 80 % prirodnih staništa degradirano je također poražavajuća.

Dekarbonizacija može smanjiti rizik od gubitka bioraznolikosti do 75 %. Sektor obnovljive energije može učiniti još više integrirajući mjere za očuvanje bioraznolikosti u svoje projekte i mreže.

Eurelectric je izdao prvi vodič koji pruža smjernice za uključivanje mjera zaštite okoliša tvrtkama koje razvijaju projekte obnovljive energije i operaterima elektroenergetskog sustava.

Strateški pristup i odgovarajući resursi

Dokument je nastao u partnerstvu s konzultantskom tvrtkom WSP. U suradnji s 25 tvrtki koje rade na zelenoj energiji i proširenju mreže, te s razvojem 15 studija slučaja gdje je bioraznolikost integrirana u takve pothvate, Eurelectric je predložio strategiju koja se sastoji od 12 principa.

Cilj je očuvati bioraznolikost tijekom prostornog planiranja, izgradnje, rada i razgradnje postrojenja za obnovljivu energiju i elektroenergetskih mreža. Sa strateškim pristupom, odgovarajućim resursima i učinkovitim mehanizmima, investitori mogu pozitivno utjecati na prirodu dajući prioritet održivosti u svojim praksama i aktivnostima, navodi Eurelectric.

Tri grupe principa

Principi su grupirani u tri kategorije. Prva obuhvaća radnje za ublažavanje negativnih utjecaja kako bi se ostvario mjerljiv doprinos očuvanju bioraznolikosti. Tvrtke koje razvijaju projekte trebaju učiniti sve da spriječe ili minimiziraju štetu prirodi. Kada to ne uspiju, trebaju obnoviti autohtone vrste pogođene aktivnostima projekta.

Druga kategorija fokusira se na identificiranje pravih mjera i na lokaciji i izvan nje. To uključuje suradnju s lokalnim zajednicama, stanovništvom i nacionalnim vlastima, uz jasnu dodjelu prava i odgovornosti.

Treća skupina principa ima za cilj donijeti dugoročne koristi i osigurati razmjenu najboljih praksi među svim relevantnim dionicima i širom javnosti, težeći pozitivnim rezultatima za širi ekosustav i zajednicu.

Prednosti ulaganja u poslovne modele za poboljšanje bioraznolikosti

Prednosti ulaganja u poslovne modele za poboljšanje bioraznolikosti nadilaze zaštitu prirode. Tvrtke mogu poboljšati svoj ugled i osigurati društveno prihvaćanje svojih projekata. Dodatno, model smanjuje rizike ulaganja, dajući investitorima veću sigurnost.

Projekti razvijeni u skladu s prirodom koriste lokalnim zajednicama, jačaju otpornost na klimatske promjene i katastrofe, te potencijalno smanjuju operativne troškove.

Međutim, postoje brojni izazovi u integraciji navedenih principa. Čak 84 % tvrtki uključenih u studiju, koje razvijaju projekte zelene energije, smatra da je integracija bioraznolikosti skupa. Točnije, ona je rasponu od 25 tisuća do 280 milijuna eura po projektu.

Dodatno, ističu kako je dostupnost znanstvenih podataka ograničena, te ne postoje zajedničke smjernice ili utvrđeni standardi za mjerenje zaštite prirode. Ovdje dolazi i do problema složenosti interakcija između dionika iz različitih područja čiji ciljevi, politike i potrebe nerijetko mogu biti u sukobu.

______________________________

Izvor: balkangreenenergynews.com

Naslovna fotografija: Image by Mar from Pixabay