Na temelju javnih poziva za sufinanciranje programa u zaštiti kulturne baštine, Ministarstvo kulture za ovu je godinu na otocima zadarskog arhipelaga odobrilo 1,945.213 kuna.

U sklopu programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima, Općina Preko dobila je 370.000 kuna, i to za projekte revitalizacije vjetrenjača na Ošljaku – 140.000 kuna, a za nastavak projekta obnove Tvrđave sv. Mihovila – 230.000 kuna. – prenose Naši školji.

Na istom javnom pozivu novac je dobila i Općina Tkon, za završnu fazu obnove zvonika na Crkvi sv.Tome Apostola – 140.000 kuna te za početak radova na obnovi Ugrinić dvora – 50.000 kuna.

Ministarstvo kulture sufinancirat će i projekte:
.

 • PREMUDA – obnova Komunjskog magazina, sa 50.000 kuna, radovi u Crkvi sv. Pelegrina u Savru sa 100.000 kuna,
 • SILBA – 2 projekta: u Crkvi Gospe od Karmela sa 140.000 kuna i na Kapetanskoj kući Marinić i Toreta sa 50.000 kuna.
 • GRAD PAG – na temelju projekata koje je prijavila Zadarska nadbiskupija, sufinancirat će se obnova zvonika na Crkvi Marijina Uznesenja sa 140.000 kuna i radovi u Crkvi Marijina Uznesenja u Starom Pagu sa 100.000 kuna.

.
Program zaštite na nematerijalnim kulturnim dobrima

U sklopu programa zaštite na nematerijalnim kulturnim dobrima sufinancirat će se:
.

 • Dječji vrtić Ćok iz Tkona dobio je 7000 kuna za projekt „U potrazi za glagoljicom“,
 • Narodni muzej Zadar za program na Silbi „Maturanti tancaju“ 10.000 kuna,
 • Samostan benediktinki Sv. Margarite 10.000 kuna za projekt „Očuvanje i popularizacija umijeća izrade paške čipke“,
 • Grad Pag 10.000 kuna za „Paška čipkarica – čuvarica kulturne baštine“ ,
 • Društvo paških čipkarica “Frane Budak” 2000 kuna za program „Rekonstrukcija stare čipke po Budakovom nacrtu“.
 • U Upravi za zaštitu kulturne baštine, u sklopu programa arheološke baštine, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju, dobio je 20.000 kuna za nastavak radova na ostacima Crkve sv. Aleksandra u Tkonu te 20.000 kuna za nastavak kampanje na podmorskoj lokaciji Turkljača – otočić Ričul.
 • Općina Sali dobila je 25.000 kuna za arheološke radove na lokaciji Otočić Utran (Škoj), Mirine (kasna antika)
 • JU Park prirode Telašćica 30.000 kuna za arheološku lokaciju Sv. Ivan – Gruh. Gradu Pagu odobreno je 250.000 kuna za istraživanje brodoloma kod rta Letavica na području Šimuna.

.
Program zaštite na pokretnim kulturnim dobrima

U Programu zaštite na pokretnim kulturnim dobrima sufinancirat će se jedanaest projekata:
.

 • Kukljica, Crkva Gospe od Sniga, oltar Gospe od Sniga, 18. st. – 115.445,kuna,
 • Kukljica, Crkva Obraćenja sv. Pavla, slika “Silazak Duha Svetoga”, 18. st. – 30.000 kuna,
 • Lukoran, Crkva sv. Lovre, slika “Bogorodica s Djetetom i svecima”, 18. st. – 11.350 kuna,
 • Mrljane, Crkva sv. Antuna Padovanskog, slika “Čudo sv. Antuna Padovanskog”, 17. st. – 29.275 kuna,
 • Olib, Crkva sv. Stošije, slika “Uznesenje Marijino”, 1882. godina – 20.150 kuna,
 • Pag, Crkva sv. Frane, skulptura Bogorodica s Djetetom na tronu, 18. st. – 14.600 kuna, Premuda, Crkva sv. Cirijaka, glavni oltar, 1772. godina – 129.456 kuna i
 • Zapuntel, Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, glavni oltar sa svetohraništem, 18. stoljeće – 70.937 kuna.

__________
Izvor: Naši školji
Fotografija: Croatiaweek.com