BESPLATNA EDUKACIJA – Projekti programa za ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 17.02.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

WWF ADRIA organizira besplatnu edukaciju budućih konzultanata za pripremu i prijavu projekata u sklopu Operativnog programa za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu

Glavni izvor ulaganja posvećen ribarstvu u Europi, a koji može pomoći u postizanju održivog razvoja ribarstva i očuvanja morskih resursa je Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EMFF). Odnosno po novom Europski fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu (EMFAF). Nažalost, sredstva EMFF-a namijenjena priobalnim ribarima često ostaju nepotrošena – prenosi morski.hr

Pozivaju se svi zainteresirani (ribare, članove ribarskih obitelji, članove lokalnih obalnih zajednica – posebno onih sa bogatom ribarskom tradicijom i flotom, studente viših godina relevatnih studija – ekonomija, ribarstvo, zaštita mora,… lista nije ekstenzivna) da iskažu interes za sudjelovanjem na email: fperonja@wwfadria.org. U emailu je potrebno napisati ime, kontakt broj te mjesto u kojem boravite).

.
Poteškoće s kojima se ribari susreću u pristupu financiranju EMFF-a

Istraživanje koje je proveo WWF 2020. na pilot lokacijama EU-a na Mediteranu, otkrilo je da su poteškoće s kojima se ribari susreću u pristupu financiranju EMFF-a povezane s nedostatkom početnog kapitala, lošim pristupom bankovnim kreditima i nedovoljnom razinom tehničke pomoći potrebne za prijavljivanje projekata. WWF želi povećati i olakšati pristup priobalnih ribara europskim fondovima te stoga s jedne strane razvijamo mehanizme predfinanciranja, a sa druge želimo povećati kapaciteta ribara za prijave na fondove.

Jedan od načina da to napravimo je da povećamo bazu konzultanata koji ribarima mogu pružiti usluge pomoći oko podnošenja prijava, ali isto tako ponuditi edukacije i samim ribarima ukoliko su za to zainteresirani. U periodu od iduća 3 mjeseca organizirati ćemo dva takva treninga. Točno kada i gdje ovisit će o broju prijava, a postoji mogućnost i online edukacije.

.
Stečene vještine i organizacija treninga

Treninzi su besplatni za sudionike, a zavisno o broju i boravištu prijavljenih ćemo odabrati vrijeme i lokacije treninga. Na treningu će sudionici dobiti sve potrebne informacije za prijavu EMFAF projekata te proći simulaciju izrade i prijavljivanja projekata. U slučaju da je broj prijava veći od maksimalnog broja sudionika koje možemo primiti, WWF zadržava diskrecijsko pravo odabira kandidata.

Prijaviti se možete zaključno sa 16. veljače 2022. godine.

 

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.