BRAČ – Radioamateri sa Brača u svjetskoj akciji Yota 2017

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 20.12.2017. - Vrijeme čitanja: 2min

Youngsters On The Air 2017 – YOTA 2017 je aktivnost koja se svake godine održava u nekoj od zemalja IARU regije. Ove godine domaćin je bila Engleska, a skup se održao u međunarodnom ljetnom kampu Gilwell Park u Londonu.

Na tim se skupovima okupljaju mladi radioamateri iz 27 zemalja IARU regije, uglavnom Europe (do 26 godina), a sudjeluju u razmjeni iskustava amaterskog radija i ostalim interkulturnim aktivnostima. Broj sudionika ne prelazi 80, a cilj im je izgrađivanje što boljih odnosa sa istomišljenicima drugih zemalja te razvoj međunarodnog prijateljstva putem amaterskih radio komunikacija.

Cilj YOTA akcije je privući nove i mlade amaterske radiooperatore ovom lijepom hobiju. Obzirom da živimo u svijetu u kojem se komunikacija digitalizira na način da je gotovo ne možemo pratiti, namjera je ukazati javnosti na važnost ovog hobija i na taj način mu u budućnosti priskrbiti status kakvog zaslužuje. Tijekom mjeseca prosinca aktivirat će se mladi radioamateri iz ove IARU regije pod posebnim pozivnim oznakama, a hrvatski će se radioamateri javljati pod pozivnom oznakom 9A0YOTA i 9A17YOTA. Ovaj prestižan zadatak dobila su u Hrvatskoj svega četiri radioamaterska kluba među kojima je i supetarski 9A1CFN.

 

Radio Klub Vidova Gora

Supetarski radioklub preuzeo je na sebe obavezu da u tom vremenu, radeći isključivo s mladim radioamaterima, održi što više veza sa svim radioamaterima svijeta koji ih pozovu. Aktivnost povećava činjenica da se za određeni broj održanih veza s YOTA stanicama dobivaju i prigodne diplome. Očito je da se ovakvim pojačanim aktivnostima želi privući što više mladih za bavljenje ovim interesantnim hobijem. Naši će iskusni mladi operatori raditi isključivo digitalnim načinom rada (BPSK i RTTY), dok će ostali u Hrvatskoj koristiti foniju ili telegrafiju.

Akcija počinje u petak 1. prosinca i traje do 31. prosinca.

Zaželimo našoj mladoj posadi mnogo dalekih veza sa radioamaterima širom svijeta.

_______________
Izvor:  braconline.com