Ošljak

Općina Preko: Odvoz kućnog otpada dva puta tjedno

U ponedjeljak, 24. lipnja započeo je novi režim odvoza kućnog otpada u svim mjestima općine Preko. Od ponedjeljka, 24. lipnja, promijenit će se režim odvoza kućnog otpada na području Općine Preko. Zadarsko društvo Čistoća d.o.o. će sve od 24. lipnja pa do 15. rujna 2024. kante za miješani komunalni otpad prazniti dva puta tjedno po sljedećem rasporedu: