DRVENIK VELI – Građani traže šetnicu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 16.08.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

U idejnom rješenju „Uređenje šetnice na Drveniku Velikom“ planirana je izgradnja šetnice koja omogućava prolazak interventnih vozila

.

Na sastanku održanom 31. listopada 2020. godine na Drveniku Velikom, povodom poziva u okviru projekta Grada Trogira „I tebe se pita!“, uz nazočnost gradonačelnika gospodina Ante Bilića i njegovih zamjenika, građani otoka su se izjasnili za šetnicu izmedu mikrolokacije Artić i uvale Grabule.

Izglasana je šetnica koja ne bi dopuštala prolaz motornim vozilima, već samo dječjim i invalidskim kolicima. Izrijekom je naglašeno kako se ne smije dopustiti izgradnja šetnice po kojoj bi bio moguć prolazak automobila!

“Međutim, Grad Trogir je prilikom narudžbe idejnog rješenja zanemario mišljenje građana u okviru projekta, ironično, pod nazivom „ I tebe se pita!“.

 

Idejno rješenje

Naime, u idejnom rješenju „Uređenje šetnice na Drveniku Velikom“, broj projekta: 21/02, izrađenom od strane GEOART d.o.o. iz Trogira, u travnju 2021. planirana je izgradnja šetnice koja omogućava prolazak interventnih vozila i koja se na pojedinim mjestima proširuje se na više od 3,5 metra!

Do sada građanima našeg otoka nije prezentirano idejno rješenje šetnice od strane Grada Trogira. Građani nisu obaviješteni o izradi idejnog rješenja, kao ni o tome gdje mogu dobiti uvid u isti, a ni u Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „Uređenje šetnice na Drveniku Velikom“, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, izrađenom od strane Zeleni servis d.o.o. u lipnju 2021. godine”, “, poručuju iz Građanske inicijative za razvoj otoka Drvenika Velog.

Uvidom u idejno rješenje vidljivo je da se radovi planiraju u površini od oko 500 m2 na dijelu koji je u privatnom vlasništvu. Znači da prije izdavanja građevinske dozvole moraju riješiti pitanje vlasništva i napraviti geodetski projekt po kojem će biti izvršena parcelacija. Sama parcelacija treba se provesti u dvije faze.

U prvoj se izdvajaju dijelovi temeljem lokacijske dozvole i formiraju nove čestice koje bi se u drugoj fazi spojile u jednu. Sve to, strogo gledano, mora se provesti prije početka samih radova. Ovdje je kao prvo upitna legalnost šetnice.

“Evidentno je kako Grad Trogir pokušava iskoristiti želje lokalnog stanovništva za uređenjem puta i šetnice kako bi napravili prometnicu na samoj plaži, neposredno uz more, betonizirajući i devastirajući obalu. Naša dosadašnja iskustva s izradom „protupožarnih puteva“ izrazito su loša.

 

Stanje na terenu

U praksi se takvi putevi redovito iskorištavaju za gradnju nelegalnih objekata u zoni koja Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije nije predviđena za gradnju. Nelegalna gradnja osobito je intenzivna na južnoj strani otoka, kao npr. u uvalama Solinska i Novice gdje su probijeni putevi do nelegalno izgrađenih kuća.

Sve se to radi na štetu otoka, stanovnika i vlasnika parcela uz puteve, bez postavljanja obavijesti o investitoru i izvođaču radova, istovremeno omogućavajući nezakonitu imovinsku korist pojedincima. Osim toga, ti putevi se koriste za ilegalno prometovanje vozila (neregistriranih, neispravnih, teretnih, građevinskih itd.), što ugrožava sigurnost i kvalitetu života otočana”, u ime Inicijative ističe kapetan Josip Meštrović.

Napominju da bi se prolaz za interventna vozila do Grabula mogao osigurati na mnogostruko prihvatljiviji način. Primjerice, spajanjem glavnog puta koji vodi u Spansko te popravkom i proširenjem starog, postojećeg seoskog puta uz Gustirnu u Grabulama koji vodi na obalu.

“Željeli bismo istaknuti da nismo protiv izgradnje šetnice koja bi doprinijela većoj kvaliteti života i turističkoj ponudi otoka, ali smatramo da izgradnja prometnice pod krinkom potrebe prolaska interventnih vozila nije u skladu s onim što je bilo izglasano 31. listopada 2020. godine, i što većina otočana očekuje od Grada Trogira. Malo je očuvanih prirodnih dijelova obale u našoj glavnoj vali i smatramo kako ju je potrebno sačuvati od daljnje devastacije”, poručuju iz Inicijative.

 

 

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Unsplash