DUGI OTOK – Odluka o smanjenju korištenja jednokratne plastike

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 21.10.2021. - Vrijeme čitanja: 4min

Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća, 28. rujna 2021, vijeće Općine Sali usvojilo je Odluku o smanjenju korištenja jednokratne plastike za Općinu Sali te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine

Nakon dvodnevne radionice u rujnu, u okviru projekta „For Plastic Free Croatian Islands” Udruge Sunce, u Općini Sali predstavljeni su Akcijski plan i Odluka za smanjenje onečišćenja plastikom koji su sada i službeno izglasani na sjednici općinskog vijeća – prenosi Udruga Sunce 

Ovom Odlukom donose se mjere kojima se u upravnim tijelima Općine Sali te ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Općine određuje smanjenje korištenja plastike za jednokratnu uporabu za 30% te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivijim za okoliš, sve u cilju sprječavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.

 

Mjere

Općina Sali, sukladno Akcijskom planu smanjenja zagađenja plastikom u Općini Sali za razdoblje 2021. – 2026., radi ispunjenja obveza iz Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća, a u cilju poticanja službenika i namještenika Općine, lokalne zajednice, kao i zaposlenika poslovnih subjekata na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i onečišćenju plastikom, posebice u morskom okolišu, donijela je niže navedene mjere:
.

 1. postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (plastika, papir, staklo, elektronički otpad, biootpad, miješani komunalni otpad i dr.) na prikladna mjesta unutar institucija te odvajanje otpada na mjestu nastanka, kad god je to moguće, kao i osiguravanje adekvatnog otpremanja i zbrinjavanja sveg odvojeno-prikupljenog otpada
 2. zamjena jednokratnih plastičnih čaša staklenim ili drugim višekratnim čašama
 3. osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica na aparatima za kavu i vodu, odnosno potpuno ukidanje korištenja jednokratnih plastičnih čaša
 4. zamjena jednokratnog plastičnog pribora za jelo i plastičnih žličica za kavu višekratnim metalnim priborom ili raspoloživim alternativama koje se izrađuju od prirodnih i biorazgradivih, odnosno kompostabilnih materijala (drvo, papir, vlakna, šećerna trska, trska bambusa i sl.)
 5. zamjena jednokratnih plastičnih slamki višekratnim rješenjima (slamke načinjene od alternativnih materijala poput papira, bambusa, čelika)
 6. zamjena svih jednokratnih plastičnih vrećica višekratnim platnenim ili papirnatim vrećicama kad god je to moguće
  digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima kad god je to moguće
 7. zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže
 8. osiguravanje nabavke pića i drugih tekućina isključivo u povratnoj ambalaži kad god je to moguće
 9. postupna zamjena i nabava sredstava za čišćenje i osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim sastojcima (poput prirodnih sredstava za čišćenje) te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja stvaranja ambalažnog otpada.

Preporuka je da se sva javna događanja koja organizira ili suorganizira, odnosno financira ili sufinancira Općina, ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Općine organiziraju sukladno ovim mjerama. Općina je dužna osigurati ili dogovoriti s organizatorom javnih događanja odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje.

Također, pri poslovanju Grada, ustanova i društava od sada je potrebno primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće.

 

Cilj projekta

Cijelu odluku možete pronaći ovdje. Podsjetimo, cilj projekta doprinos je smanjenju upotrebe jednokratne plastike. Kao i smanjenju onečišćenja plastikom u Jadranskom i Sredozemnom moru. Implementacijom mjera održivog gospodarenja otpadom koje se temelji na principima smanji, ponovno koristi, recikliraj u općini Sali na Dugom otoku i Starom Gradu na otoku Hvaru.

Nositelj projekta je Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, partneri su Grad Stari Grad (Otok Hvar), Općina Sali (Otok Dugi Otok) i Zelena akcija, a suradnici SMILO, Inicijativa za Zlarin bez plastike.

Projekt podržava World Wide Fund for Nature koji je u sklopu “Plastic Smart Cities Croatia” slične odluke već počeo počeo provoditi u Dubrovniku i Trogiru.

__________
Izvor: sunce-st.org
Naslovna fotografija: Unsplash.