GRAD KRK – Natječaj za dodjelu stipendija studentima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 16.04.2022. - Vrijeme čitanja: 3min

Grad Krk je raspisao natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 18/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka s Kolegija gradonačelnika, održanog 28. ožujka 2022. godine, Grad Krk objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023. – prenosi otok-krk.org

 

DETALJI NATJEČAJA

Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2022./2023. Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna. isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
.

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje 1 godinu;
 • student koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8;
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija da su položili minimalno 50 posto upisanih predmeta.

Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU

Prijava na natječaj podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ove objave. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:
.

 • presliku osobne iskaznice;
 • izvornik potvrde o upisanom poslijediplomskom studiju;
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija – dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina (prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina);
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija – potvrdu fakulteta o upisanim i položenih 50% upisanih predmeta te prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija;
 • dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2022./2023. (potvrdu ili uplatnicu);
 • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja (Izjava u sklopu Obrasca prijave).

Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik. O rezultatima natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Prijave na natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti:
.

 • u pisarnicu Grada Krka, I. kat – soba 27,
 • odnosno poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili
 • elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. travnja 2022. godine. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Podatci za dodatne informacije: e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr; tel.: 051/401-120.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Tekst Natječaja dostupan je na POVEZNICI.

Obrazac za prijavu dostupan je na POVEZNICI.

 

__________
Izvor: otok-krk.org
Naslovna fotografija: