JAVNI POZIV – Fond objavio Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 29.09.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 28. rujna 2022. objavio novi Javni poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama

Podnošenje prijava na Poziv za poticanje OIE u obiteljskim kućama započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati – prenosi nasuncanojstani.hr

 

Poticanje OIE u obiteljskim kućama

Ovim Javnim pozivom nudi se sufinanciranje:
.

  • Dizalica topline za grijanje potrošne tople vode i grijanje i hlađenje prostora ili za grijanje potrošne tople vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne tople vode;
  • Sustava sa sunčanim toplinskim kolektorima;
  • Kotla na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode;
  • Fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samoopskrbu), u samostalnom (off-grid) ili mrežnom radu.

Mogućnost sufinanciranja otvorena je za fizičke osobe – građane, vlasnike ili suvlasnike obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

 

Raspoloživa sredstva i prihvatljivi troškovi

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura). Po obiteljskoj kući može se ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:
.
• do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
• do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
• do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi po ovom Pozivu su troškovi izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme, nastali nakon objave Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi mjera su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete Poziva.

 

Postupak prijave

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije definirane Pozivom na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijave moguće je i osobnom dostavom putem prijamnog ureda na adresi Fonda. Prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do kraja kalendarske godine.

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu;
2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja, u slučaju suvlasništva potrebno dostaviti za sve suvlasnike,
3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena,
4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo10 obiteljske kuće,
5. Važeći energetski certifikat obiteljske kuće,
6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova,
7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće,
8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji,
9. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
10. Izjavu prijavitelja (Prilog 3. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika:
a) da obiteljska kuća nije oštećena u potresu,
b) da su osigurana vlastita sredstva za provedbu Projekta.

Za sufinanciranje ugradnje fotonaponske elektrane, prijava mora sadržavati i obavijest o mogućnosti priključenja fotonaponske elektrane na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

Ukoliko se elektrana ne postavlja na obiteljsku kuću već na pomoćnu građevinu uz obiteljsku kuću, potrebno je i za navedenu pomoćnu građevinu dostaviti važeći dokaz da je postojeća prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena te zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj knjižni vlasnik pomoćne građevine.

Pročitajte sve informacije o Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na POVEZNICI .

 

__________
Izvor: nasuncanojstani.hr
Naslovna fotografija: Pixabay