MURTER – Državna geodetska uprava provodi projekt na zaštićenim područjima

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 26.03.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Državna geodetska uprava provodi projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”

Kako bi na što otvoreniji način informirali zainteresiranu javnost o projektu “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”, organizirana je javna tribina koja se održala u petak 25. ožujka 2022. god. u Društvenom centru Jedro ( 2. kat općine) s početkom u 11:00 sati – prenosi Općina Murter – Kornati

 

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ – prenosi eppr.dgu.hr

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko- tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:
.

  1. Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP.
  2. Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.
  3. Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM

 

 

__________
Izvor: Općina Murter – Kornati
Naslovna fotografija: Unsplash.