ODRŽIVI OTOCI – Financijski alati za zelenu tranziciju: ZADRA NOVA

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 30.12.2022. - Vrijeme čitanja: 6min

Razvojne agencije i otočni koordinatori ključni su dionici u provedbi zelene tranzicije na otocima, a na prostoru otoka koji administrativno pripadaju Zadarskoj Županiji tu ulogu obnaša Agencija za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA

U intervjuu koji provodimo na temu ”Financijski alati za provedbu zelenog plana na otocima” naše sugovornice su Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Ana Dušević (voditeljica Odsjeka za razvoj otoka, otočna koordinatorica) i Maja Bašić (savjetnica, otočna koordinatorica).

Temu obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Možete li nam reći više informacija o aktivnostima koje provodite na temu zelene tranzicije i Europskog zelenog plana, a u svrhu razvoja otoka?

Marina Dujmović Vuković: Agencija ZADRA NOVA u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te drugim nacionalnim i regionalnim tijelima, kao i Zadarskom županijom te gradovima i općinama s područja Zadarske županije, u sklopu svojih aktivnosti provodi i aktivnosti strateškog planiranja i upravljanja razvojem otoka Zadarske županije.

Naše dvije otočne koordinatorice,  Ana Dušević i Maja Bašić, obavljaju poslove organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka u okviru propisanih poslova regionalnog koordinatora sukladno Zakonu o otocima. Kroz aktivnosti Agencije posebna pozornost pridaje se provedbi politika Europskog zelenog plana. Istaknuli bismo izvrstan primjer primjene –  izradu Agende za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra. 

Naime, Grad Zadar i Agencija ZADRA NOVA u suradnji s udrugom Pokret otoka i otočnim stanovništvom te uz podršku Tajništva za čistu energiju EU otoka pri Europskoj komisiji čine tranzicijski tim za izradu dokumenta.  Riječ je o dokumentu koji će doprinijeti prelasku na čiste oblike energije i provedbi učinkovitih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama, u skladu s Europskim zelenim planom kao putokazom za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine. Agendom je obuhvaćeno svih sedam naseljenih otoka i jedan povremeno naseljeni koji administrativno pripadaju Gradu Zadru: Ist, Iž, Molat, Olib, Premuda, Rava, Silba i Škarda. 

.

Prema Vašem iskustvu, koji su najvažniji problemi s kojima se susreću otoci i otočno stanovništvo?

Ana Dušević: Unutar strateškog dokumenta – Plana razvoja Zadarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, poseban naglasak stavljen je na područje otoka te su definirane četiri mjere koje se izravno tiču poboljšanja kvalitetne života otočnog stanovništva. Mjere su razvoj i primjena modela osiguravanja dostatne zdravstvene radne snage te popunjavanje mreže javno zdravstvenog sustava na otocima i u ruralnom području; unaprjeđenje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na otocima i u ruralnim područjima; unaprjeđenje međuotočne povezanosti i povezanosti otoka i zaleđa s funkcijama glavnih gravitacijskih centara u županiji, i održivi razvoj otočnih prioritetnih područja i razvoj pametnih otoka. Prema našem iskustvu, spomenute mjere odgovaraju na najvažnije probleme s kojima se susreću otoci i otočno stanovništvo. 

.
Koji su prioritetni ciljevi provedbe zelenog plana na otocima, postoje li projekti ili programi zelene tranzicije koje provodite na otocima?

Maja Bašić: Agencija ZADRA NOVA provodi niz aktivnosti iz područja zelene i digitalne tranzicije, na otocima i cjelokupnom području Zadarske županije. Agenda za prelazak na čiste oblike energije otoka Grada Zadra jedna je tih aktivnosti.  Agenda pruža sliku trenutnog stanja otočnog područja kroz opis geografskog i gospodarskog stanja otoka, analizu energetskog sustava te ključnih dionika za provedbu procesa tranzicije otoka.

Nadalje, Agenda definira željenu viziju budućnosti otoka Grada Zadra, definira i opisuje smjerove energetske tranzicije i s njima povezane stupove kao i povezane ciljeve i strategije koji trebaju izgraditi budućnost otoka Grada Zadra prema spomenutoj viziji. Vrlo je važno istaknuti kako je prijedlog vizije izrađen u suradnji s lokalnim dionicima u okviru otočnih dioničkih radionica, provedenih od listopada do prosinca 2022. godine na svih sedam naseljenih otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru. 

Primjeri poticaja zelenoj tranziciji na otocima bio je i projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali“ te nabava komunalnih vozila za prikupljanje otpada u Salima i na Viru te za Čistoću d.o.o. Zadar koja prikuplja otpad na otocima. Agencija ZADRA NOVA pružila tehničku pomoć u ovom projektima. 

.
Koji izvor financiranja smatrate najvažnijim za provedbu projekata i programa zelene tranzicije na otocima? Znate li za neke koji su namijenjeni organizacijama civilnog društva na otocima?

Ana Dušević: Uz ostale mogućnosti koje im se pružaju, svako je bitna novost i zasebna alokacija od više od 150 milijuna eura, izdvojena kroz Integrirani teritorijalni program (ITP) za otoke, a koja će biti na raspolaganju do 2027. godine. Indikativne operacije u ITP-za otoke su:
:

  • Unaprjeđenje poslovne i javne infrastrukture na otocima,
  • Održivo upravljanje, očuvanje i korištenje otočnog prostora, 
  • Valorizacija kulturne baštine i razvoj kulturnih usluga te 
  • Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE na otocima

Cilj je integriranim pristupom u provedbi projekata, u skladu s teritorijalnom strategijom svake županije, razvijati energetsku učinkovitost javne infrastrukture te poticati primjenu OiE i pametnih rješenja na otocima. Navedeno je u skladu s javno objavljenim Rasporedom planiranih poziva na podnošenje prijedloga za ITP 2021. – 2027. za 2023. godinu.

Za organizacije civilnog društva osim ITP-a svakako je važan i Program poticanja razvoja civilnog društva na otocima 2021. – 2027. koji je usklađen s Nacionalnim planom za razvoj otoka za razdoblje od 2021. do 2027. godine. 

.
Koji biste primjer dobre prakse na području zelene tranzicije izdvojili na hrvatskim otocima?

Maja Bašić: Upravo ranije spomenuta Agenda poslužit će kao primjer dobre prakse u tranziciji na čiste oblike energije i drugim otocima u Zadarskoj županiji, ali i šire. Hrvatska se nalazi u desetljeću zelene i digitalne transformacije. Potpisnica je Memoranduma o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (Memorandum of Split).

Izdvojena je zasebna alokacija za otoke kroz ITP. Dakle, svi preduvjeti su ispunjeni kako bi se na otocima provela zelena tranzicija za koju vjerujemo da će i biti provedena u ovoj financijskoj perspektivi. Očekujemo da će jedinice lokalne samouprave iskazati interes za buduće natječaje koji se odnose na zelenu tranziciju i da će imati pripremljene projektne prijedloge odnosno ideje. 

Dodala bih kako više informacija o Agendi i ostalim aktivnostima Agencije i možete pronaći i na službenim stranicama Agencije ZADRA NOVA www.zadra.hr.

__________________
Autorica: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Pixabay