ONLINE SEMINAR: EU SREDSTVA ZA ENERGETSKU TRANZICIJU

Objavio: Pokret Otoka - 15.11.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Online seminar će se održati 17. studenog 2023. s početkom u 10.00. Trajat će 3 sata i otvoren je za sve zainteresirane (pristup je slobodan, bez kotizacije).

Seminar je uvršten u kategoriju prikupljanja bodova koje odobrava HKIE. Slušatelji dobivaju 4 školska sata iz stručnog područja. Članovi HKIE u prijavi za seminar moraju upisati e-adresu i svoj matični broj u komori.

Predavačica na seminaru je Tatjana Čorlija Milivojević.

Prijavite se na LINKU!

Europska unija odlučna je u namjeri da do 2050. postane prvi klimatski neutralan blok u svijetu. To se može postići samo znatnim ulaganjima sredstvima EU-a, nacionalnog javnog sektora i privatnog sektora. COVID-19 te ruska invazija na Ukrajinu izazvale su poteškoće i poremećaje na globalnom energetskom tržištu i posredno dodatno akcelerirale potrebu za procesom zelene energetske tranzicije i smanjenja ovisnosti EU o ruskim fosilnim gorivima.

Energetski, gospodarski i strateški izazovi koji su pred nama prepoznati su EU i nacionalnim zakonodavstvom te predstavljaju priliku za razvoj novih poslovnih modela i pružanje novih energetskih usluga.
EU osigurava i financijska sredstva za ostvarivanje svojih politika kroz različite EU fondove. To su npr. Nacionalni plan za oporavak i otpornost, REPower, Modernizacijski fond, Inovacijski fond, CEF, Operativni program za koheziju i konkurentnost i sl. Svaki od navedenih fondova ima svoje specifičnosti, tako da nije samo potrebno imati dobru ideju, već je potrebno dobro osmisliti, pripremiti i provesti EU projekte.

Ovaj seminar će dati pozitivne i negativne primjere iz prakse, korak po korak u pripremi i provedbi EU projekata.

Fokus će biti na projektima iz područja energetske učinkovitosti, odnosno ulaganjima u distribucijsku i vrelovodnu mrežu, uz osvrt na obnovljive izvore energije, skladištenje električne energije i mreže električnih punionica.

Izvor: HRO CIGRE

Foto: Photo by Chris Montgomery on Unsplash