Slika uvodna mjesta Općina Lumbarda (otok Korčula)
Grb mjesta Općina Lumbarda (otok Korčula)

OPĆINA LUMBARDA

NASELJA

Lumbarda

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: 1.209

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

KTD Mindel

Putnička agencija Lučica Lumbarda d.o.o.

VAŽNE USTANOVE I ORGANIZACIJE

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program Općine Lumbarda 2021.-2025

Prosinac 2021.

Ovaj kratkoročni akti strateškog planiranja donosi se prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17), te se njime osigurava provedba posebnih ciljeva iz Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. U Provedbenom programu utvrđeni su strateški ciljevi i prioriteti temeljem analize izazova i razvojnih potreba i potencijala Općine, te razrađene aktivnosti, razvojni projekti i potrebni resursi u svrhu odgovora na prepoznate potrebe budućeg razvoja Općine

Preuzmi dokument

SECAP -Sustainable Energy and Climate Action Plan

Ožujak 2021.

Provedbeni program Općine Jelsa je kratkoročni akt strateškog planiranja te opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS.
Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj mandat.


KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica:  Općina Lumbarda

Službeni glasnik: Općina Lumbarda

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnica:

Marija Klisura

nacelnica@lumbarda.hr

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela:

Marijo Rončević