Slika uvodna otoka Otok Kaprije

Otok Kaprije

OPĆI PODACI

186 stanovnika 

7,11 km2 

II. skupina otoka

1 naselje:  Kaprije

E-MOBILNOST

Na otoku ne postoje punionice za el. vozila

Najam električnih vozila
Nema.

GOSPODARENJE OTPADOM

Otpad se sakuplja u Press kontenjer i potom odvozi s otoka na reciklažno dvorište Bikarac d.o.o. (A: Đelalija 12A, Donje Polje)

Gospodarenje otpadom je u nadležnosti tvrtke Zeleni Grad Šibenik d.o.o.

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

PROVEDBENI PROGRAM GRADA ŠIBENIKA ZA RAZDOBLJE DO 2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program Grada Šibenika za razdoblje 2021.-2025. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati ciljevi, prioriteti i mjere te razvojni projekti Grada Šibenika koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine

Preuzmite dokument

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA ŠIBENIKA

2011.

Strategija razvoja Grada Šibenika je strateško-plansko-razvojni dokument i sredstvo za
učinkovitije i uspješnije upravljanje razvojem.

Dokument izrađuje skupina stručnjaka, dok samu strategiju određuje radna skupina koja je
sastavljena od svih meritornih subjekata u gradu kako bi sve skupine društva bile uključene
u proces odlučivanja.

Preuzmite dokument

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Područje otoka Kaprije, koje je administrativno pod nadležnošću Grada Šibenika napaja se iz pet transformatorskih stanica 30/10(15) kV koje su uključene u prijenosnu mrežu HEP-a preko TS 220/110/30 kV BILICE (2×63 MVA + 1×40 MVA), a područje ex.TLM napaja se iz TS 110/30/10 kV RAŽINE.

TS 30/10 kV Vodice – napajaju Zaton, Raslinu, Jadriju i otok Kaprije. Otok Kaprije u slučaju potrebe može se napojiti i iz smjera TS 30/10 kV Šibenik 3.

BRODSKE LINIJE

TRAJEKTNE LINIJE

ŠIBENIK-ZLARIN-KAPRIJE-ŽIRJE (1h 5min)
Prijevoznik: Jadrolinija, trajektna linija br. 532

BRZOBRODSKE LINIJE

ŠIBENIK-KAPRIJE (45-50 min)

Prijevoznik: Miatrade (Miatours), katamaran linija br. 9502

NAJNOVIJE VIJESTI

KAPRIJE – Izgradnja novog trajektnog pristana

/ Vrijeme čitanja: 2min
Izgradnja novog trajektnog pristana omogućiti će korištenje trajekata dubljeg gaza, stabilnijih i otpornijih na vremenske nepogode što će značajno smanjiti broj otkazanih linija Izgradnjom trajektnog pristana izvan središta mjesta osigurati će se lakše manevriranje i pristajanje trajektima, smanjiti će se prometno zagušenje i gužve u području luke i središta mjesta. Ujedno će se smanjiti razina

KAPRIJE | Od sada se i na Kapriju prerađuju masline i proizvodi ulje

/ Vrijeme čitanja: 2min
Gradonačelnik Željko Burić sa zamjenicima, u pratnji predsjednika Mjesnog odbora Dinka Jelovčića i predsjednika Udruge maslinara i magunjara Kristijana Radovčića, obišao je u srijedu, 6. studenog, prostorije novoopremljene uljare na otoku Kapriju. „Ovaj financijski relativno mali projekt izvrstan je primjer sjajne suradnje mjesnog odbora, Grada i resornog ministarstva. Opremanje uljare znači daljnju revitalizaciju i opstojnost

KAPRIJE – Proširuje se granica lučkog područja

/ Vrijeme čitanja: 1min
Vlada je dala suglasnost na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o proširenju granica lučkog područja (luka Kaprije). Odlukom skupštine Šibensko-kninske županije proširuje se postojeće lučko područje luke Kaprije, utvrđuje novi izdvojeni lučki bazen luke predviđen za izgradnju novog trajektnog pristaništa te dodatno utvrđuje obuhvat sidrišta luke Kaprije. Izgradnjom nove trajektne luke uklonit će se postojeća

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Grad Šibenik

Službeni glasnik: Grad Šibenik

UPRAVA

GRAD ŠIBENIK

Gradonačelnik:

Željko Burić

gradonacelnik@sibenik.hr

Zamjenik gradonačelnika:

Danijel Mileta

danijel.mileta@sibenik.hr

MJESNI ODBOR KAPRIJE

Predsjednik vijeća:

Kristijan Radovčić

kristijanradovcic@gmail.com

PROJEKTI

Početak realizacije projekta vodoopskrbe za šibenske otoke

/ Vrijeme čitanja: 2min
U Šibeniku je potpisan ključni ugovor koji označava početak realizacije projekta Vodoopskrbnog cjevovoda za otoke Prvić, Obonjan, Kaprije i Žirje. Na svečanosti su prisustvovali direktor tvrtke Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik, Zvonimir Štrkalj, vlasnik tvrtke Jadranski ronilački servis d.o.o., Ivica Gulin, te gradonačelnik Šibenika, dr. Željko Burić. Ugovor vrijedan 6.897.285,65 eura potpisan je s ciljem

KAPRIJE – Izgradnja trajektnog pristana

/ Vrijeme čitanja: 2min
Projekt „Izgradnja trajektnog pristana u luci Kaprije” sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, a provodi ga Lučka uprava Šibensko-kninske županije .   Proteklog tjedna završeni su radovi na bušenju temeljnih čašica pilota koji predstavljaju podmorski dio konstrukcije novog trajektnog pristana na otoku Kapriju. Završetkom bušenja započeo je postupak je betoniranja pilota- temeljne konstrukcije i