Slika uvodna otoka Otok Ošljak

Otok Ošljak

OPĆI PODACI

35 stanovnika 

0.33 km2 

II. skupina otoka

1 naselje:  Ošljak

E-MOBILNOST

Na otoku ne postoje punionice za električna vozila.

GOSPODARENJE OTPADOM

Tvrtka zadužena za sakupljanje otpada s područja Općine Preko

Čistoća d.o.o. Zadar

Čistoća Zadar d.o.o. kao
upravitelj odlagališta otpada odlaže primljeni otpad na odlagalištu otpada „Diklo“.

Na području Općine trenutno ne postoji reciklažno dvorište.

Za područje Zadarske županije u svrhu gospodarenja otpadom trenutno je u gradnji Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Biljane Donje.

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program OPĆINE PREKO za mandatno razdoblje 2021.-2025.

2021.

Provedbeni program Općine Preko predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja kojim se pobliže opisuju prioritetne mjere i aktivnosti za osiguravanje provedbe ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja, te ujedno osigurava poveznica s proračunom Općine. Provedbeni program donosi Općinski načelnik kao izvršno tijelo Općine Preko za mandatno razdoblje od četiri godine.

Preuzmite dokument

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Većina stalno nastanjenih otoka Zadarske županije nije autonomna u opskrbi energijom već je u elektrodistribucijski sustav uključena preko sistema trafostanica 110/35 kV, 110/10 kV i 35/10 kV te dalekovoda 35 kV i 10 kV.

TS 35/10 kV UGLJAN, KUKLJICA, DUGI OTOK, SALI i SILBA napajaju otok Ugljan i područje svih
vanjskih otoka.

Elektroenergetskim sustavom nisu obuhvaćeni otok Babac, PP Telašćica.

Otoci su u elektroenergetski sustav spojeni s kopnom putem podmorskih kabela koji predstavljaju ključnu točku za pouzdanu i sigurnu opskrbu električnom energijom. Dio ovih kabela je dotrajao te je nužna njihova što skorija zamjena. Kao kritične točke u elektroenergetskom sustavu otoka su i zastarjeli te nepristupačni dalekovodi 10 kV te je potrebna njihova rekonstrukcija i zamjena.

BRODSKE LINIJE

TRAJEKTNE LINIJE

Zadar (Gaženica) – Ošljak (Ošljak) (15 min) Prijevoznik: Jadrolinija, trajektna linija br. 431

BRZOBRODSKE LINIJE

NAJNOVIJE VIJESTI

Općina Preko: Odvoz kućnog otpada dva puta tjedno

/ Vrijeme čitanja: 1min
U ponedjeljak, 24. lipnja započeo je novi režim odvoza kućnog otpada u svim mjestima općine Preko. Od ponedjeljka, 24. lipnja, promijenit će se režim odvoza kućnog otpada na području Općine Preko. Zadarsko društvo Čistoća d.o.o. će sve od 24. lipnja pa do 15. rujna 2024. kante za miješani komunalni otpad prazniti dva puta tjedno po sljedećem rasporedu:

OŠLJAK – Kipari i slikari darovali radove galeriji

/ Vrijeme čitanja: 3min
Treća međunarodna Umjetnička kolonija Lazaret izložbom 20-ak slika, grafika i skulptura završila je svoj posjet Ošljaku. Osmero umjetnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Njemačke, akademski slikari i kipari s međunarodnom reputacijom, u idiličnom okruženju najmanjega naseljenog otoka na Jadranu četiri su dana stvarali umjetnička djela koja su uvrštena u stalni postav ošljačke galerije smještene u

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Općina Preko

Službeni glasnik: Općina Preko

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Jure Brižić

jure.brizic@preko.hr

Zamjenik načelnika

Karlo Novoselić

karlo.novoselic@preko.hr

MJESNI ODBOR OŠLJAK

Boris Malec, predsjednik

mo.osljak@preko.hr

PROJEKTI