Slika uvodna otoka Otok Šipan

Otok Šipan

OPĆI PODACI

476 stanovnik

16,22 km2 

II. skupina otoka

2 naselja: Šipanska Luka i Suđurađ

E-MOBILNOST

Na otoku trenutno ne postoje punionice za el. vozila.

NAJBLIŽE PUNIONICE:

ACI Marina Slano A: Slanica 2, 20 232 Slano

Najam električnih vozila: Na otoku nema mogućnosti za najam el. vozila.

GOSPODARENJE OTPADOM

Gospodarenje otpadom je u nadležnosti tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik Otpad se odvozi u Reciklažno dvorište Dubrovnik
A: Ul. Vladimira Nazora 2a, 20 000 Dubrovnik

Mobilno reciklažno dvorište Mokošica
A: Vinogradarska ul. 2, 20236, Nova Mokošica

STRATEŠKI I RAZVOJNI DOKUMENTI

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020.

Lipanj 2007.

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine je dokument koji na temelju široke
programske osnovice sadržane u znanstvenim istraživanjima, analitičkim elaboracijama te
u brojnim projektima o razvoju Grada, trasira put gospodarskog i društvenog napretka na
početku 21. stoljeća.

Preuzmite dokument

Strategija razvoja pametnog Grada Dubrovnika

Srpanj 2015.

Grad Dubrovnik je prepoznao važnost pametnih usluga za ostvarivanje strateških ciljeva i razvoja, ali se zbog nedostatka strategije susreće s brojnim problemima prilikom implementacije. Pripremljena je kroz tri ključne faze, pri čemu se u svakoj od faza nastojalo aktivno uključiti predstavnike Grada i obuhvatiti ciljeve razvoja pojedinih područja aktivnosti Grada.

Preuzmite dokument

Plan prilagodbe na klimatske promjene

2019.

Program razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine je dokument koji na temelju široke
programske osnovice sadržane u znanstvenim istraživanjima, analitičkim elaboracijama te
u brojnim projektima o razvoju Grada, trasira put gospodarskog i društvenog napretka na
početku 21. stoljeća.

Preuzmite dokument

Grad Dubrovnik održiva turistička mobilnost (STM)

Dokument održive turističke mobilnosti će definirati smjernice za razvoj grada prema održivom turističkoj mobilnosti koja će doprinijeti stvaraju cjelokupnog održivog sustava s aspekta ekološke, financijske i socijalne održivosti.

Preuzmite dokument

Strateški plan Grada Dubrovnika
2018. – 2020.

2018.

Svrha strateškog planiranja je da Grad Dubrovnik aktivno sudjeluje i efikasno upravlja razvojem na način da se utvrdi postojeće stanje cjelokupnog života, kritične točke sadašnjeg razvoja te smjernice i strateški ciljevi daljnjeg razvoja Grada koji su u
sinergiji sa ciljevima razvoja kako na regionalnoj, tako i na državnoj razini.

Preuzmite dokument

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Svibanj 2018.

Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika donosi se za 6-godišnje razdoblje od 2018.-2023.

Preuzmite dokument

PODACI O ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI

Opskrba električnom energijom područja Grada Dubrovnik koji obuhvaća i otoke pod administrativnom nadležnošću Grada Dubrovnika je u nadležnosti distribucijskog područja – Elektrojug Dubrovnik.

Na području Grada Dubrovnika postoje TS 110/35 kV, TS 35/10 kV, TS 10/0.4. Dubrovnik raspolaže sa zračnim i kabelskim vodovima od 110, 35 i 10 kV.

BRODSKE LINIJE

TRAJEKTNE LINIJE

 DUBROVNIK – LOPUD – SUĐURAĐ Prijevoznik: Jadrolinija, linija br. 831

DUBROVNIK – KOLOČEP – LOPUD – ŠIPAN Prijevoznik: Jadrolinija, linija br. 807

BRZOBRODSKE LINIJE

NAJNOVIJE VIJESTI

Stanovnica otoka Šipana: “Zašto transport bolesnika s otoka traje 2 sata?”

/ Vrijeme čitanja: 3min
Zbrinjavanje životno ugrožene osobe i transport sa Šipana do dubrovačke bolnice trajao je ukupno oko 2 sata. Stanovnica otoka pita se gdje je brza brodica koja je kupljena za otoke, gdje su doktori? – Poziv prema Hitnoj službi upućen je u 2:58 u nadi da će se poslati brod za transport bolesnika u rekordnom roku budući

ŠIPAN – Postira je čudo a ne samo brod

/ Vrijeme čitanja: 8min
Svi koji su za Postiru makar i samo čuli, znaju da ona nije samo brod. A, najbolje to znaju Šipanjci, Lopuđani, Kalamotezi i svi oni kojima je ova ‘vremešna dama’ jedina svakodnevna spona s Gradom.   Ne ‘vrijedi zlata’ samo Postira, već i njezina vrijedna posada koja je zapravo poput člana obitelji svakom otočaninu. Jedan

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Grad Dubrovnik

Službeni glasnik: Grad Dubrovnik

UPRAVA

GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik:

Mato Franković

385 (0)20 351 800

gradonacelnik@dubrovnik.hr

MJESNI ODBOR ŠIPANSKA LUKA

Predsjednik:

Marin Murati

 mo.sipanskaluka@dubrovnik.hr

MJESNI ODBOR ŠUĐURAĐ

Predsjednik:

Ivica Katić

 mo.sudurac@dubrovnik.hr

PROJEKTI