Plan Fonda za 2024.: Povećane investicije u OIE

Objavio: Pokret Otoka - 10.11.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za 2024. godinu usvojen na sjednici Vlade otkriva značajne promjene i ambiciozne projekcije.

Plan obuhvaća razdoblje 2025. i 2026. godine, temeljen na projekcijama propisanih izvora financiranja, gospodarenja otpadom, zaštite okoliša, zaštite ozonskog sloja te naknada za biogoriva.

Prema planu, Fond planira ostvariti prihod od 393,98 milijuna eura u 2024., što predstavlja povećanje od 7,13% u odnosu na tekuću godinu. Prognozira se daljnji rast prihoda od 10% u 2025. godini. Unatoč povećanju prihoda, predviđeni rashodi za istu godinu iznose 439,28 milijuna eura.

Zanimljiva stavka plana odnosi se na ulaganje u obnovljive izvore energije (OIE)

Dok je Fond u 2022. godini uložio 5,11 milijuna eura u ovu svrhu, planira se značajan skok na 39,6 milijuna eura u 2024. Međutim, subvencije za OIE ostaju na istoj razini, dok se značajan dio sredstava (29,2 milijuna eura) planira utrošiti u netransparentnoj kategoriji “ostali rashodi”.

Povećanje financiranja predviđeno je i za održivu gradnju i energetsku učinkovitost u prometu. U 2024. godini planira se izdvojiti 3,8 milijuna eura za poticanje održive gradnje, što je povećanje od 357%. Za energetsku učinkovitost u prometu planirano je povećanje s 8,5 milijuna eura u 2023. na 15,8 milijuna eura u 2024.

Iako se ne planiraju sredstva za energetsku obnovu višestambenih zgrada, obiteljske kuće imaju izdvajanje od 26,9 milijuna eura. Program suzbijanja energetskog siromaštva zadržava istu razinu sredstava kao i prethodne godine (80 milijuna eura). Međutim, većina tih sredstava koristi se za pomoć u inozemstvo, unutar općeg proračuna te kroz “ostale rashode”.

U sklopu plana za iduću godinu, ističu se i ulaganja od 56,5 milijuna eura za energetsko-klimatske ciljeve u Modernizacijskom fondu, namijenjenom obnovi energetske infrastrukture.

Fond u idućoj godini namjerava znatno povećati ulaganja u obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti na području zaštite okoliša, sufinanciranje pretovarnih stanica i odlagališta komunalnog otpada te za sanaciju odlagališta opasnog otpada Sovjak. Više novca planira se i za modernizaciju državne mreže i potporu klimatskim promjenama, dok bi za smanjenje emisija stakleničkih plinova u neenergetskim sektorima trebalo biti odvojeno nešto manje novca, baš kao i za poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja.

Izvor: energetika-net.com

Naslovna fotografija: Josh Appel on Unsplash

Tagovi: ,