Projekt ”Preporučili ribari” predstavit će se u Briselu na konferenciji ”Lokalne akcije koje mijenjaju svijet”

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 01.10.2019. - Vrijeme čitanja: 2min

Projekt „Preporučili Ribari / Fishermen Recommend“ Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Galeb“ odabran je za prezentaciju na velikoj konferenciji u Briselu na temu „Post-2020: Local action in a changing world”, u organizaciji Europske komisije – DG MAREa (the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries).

Na konferenciji će, između ostalog, biti prezentirano 40 projekata iz čitave Europe, a projekt „Preporučili ribari / Fishermen recommend“ će biti jedini iz Hrvatske – prenosi Info vodice.

O projektu Fishermen recommend pronađite OVDJE.
.

https://www.facebook.com/fishermenrecommend/videos/2280425492271017/

.
Ovo priznanje je tim veće jer je projekt „Fishermen Recommend“ izabran između više tisuća projekata financiranih putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za regionalni razvoj).

.
Konferencija će se održati od 02.-04. prosinca a FLAG „Galeb“ će na poziv Europske komisije sa sobom povesti i jednog ribara koji je uključen u projekt „Fishermen Recommend“

Konferenciji će prisustvovati 450 sudionika, uključujući lokalne akcijske grupe koje upravljaju CLLD (Community Led local Development) fondovima, korisnike projekata, predstavnike vlada zemalja članica EU i stručnjake iz različitih područja, a okupit će se kako bi razmotrili kako je „bottom up“ pristup podržavao i može nastaviti podržavati lokalno djelovanje u svijetu u tranziciji, potičući  ekološkije i ekonomski održivije – i uključivije – zajednice.

FARNET (the European Fisheries Areas Network), Europska mreža ribarskih područja također je preporučila projekt “Fishermen Recommend” na svojoj web stranici kao primjer dobre prakse.

__________
Izvor: Info vodice
Naslovna fotografija:  liggraphy from Pixabay