UŠTEDI ENERGIJU
August 23, 2021

RAB - Natječaj za financiranje javnih potreba

Temeljem odluke gradonačelnika Grada Raba, od dana 16. kolovoza 2021. godine objavljuje se natječaj za financiranje javnih potreba u 2022. godini na području Grada Raba

.

 

U Proračunu Grada Raba osigurat će se financijska potpora za programe "Natječaj za financiranje javnih potreba", u skladu s financijskim mogućnostima, za zadovoljavanje javnih potreba na području Grada Raba u 2022. godini i to za slijedeća područja:

 

 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • OBRAZOVANJE
 • KULTURA
 • SPORT
 • TEHNIČKA KULTURA
 • ZDRAVSTVO
 • SOCIJALNO-HUMANITARNA SKRB

 

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane, te djeluju na području Grada Raba.

 

Razmatrat će se oni programi koji će svojim sadržajima poticati:

 • brigu o djeci predškolske dobi
 • aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama
 • programe u izvannastavnim aktivnostima u školama
 • stipendiranje učenika i studenata
 • zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore
 • udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima udruga
 • zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi
 • djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta
 • programe i manifestacije tehničke kulture

 

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

 • financiranje iz više izvora ( vlastiti izvori, županija, država sredstva iz EU fondova,…)
 • pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća korisnika sredstava u proračunskoj 2021. godini
 • duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi)
 • značaj programa za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Raba
 • povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe
 • dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…)
 • sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu

 

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati:

 • PRIJAVNICE za predlaganje programa javnih potreba (preuzimaju se u Pisarnici ili na mrežnoj stranici Grada Raba)
 • Pismeno obrazloženje svih predloženih programa
 • Troškovnike predloženih programa sa strukturom izvora financiranja

UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA I EVIDENCIJOM ČLANSTVA (ime, prezime, adresa stanovanja).

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Pisarnici Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab, sa naznakom „Prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u 2022. godini - ne otvaraj“.

 

PRIJAVE SE ZAPRIMAJU od 19. 08. do 17. 09. 2021. godine

 

Po isteku roka za podnošenje prijava Povjerenstvo za otvaranje prijava zaprimljenih na Natječaj za financiranje programa javnih potreba Grada Raba utvrditi će zapisnikom da li svaka prijava udovoljava uvjetima Natječaja. Povjerenstvo za procjenu programa prijavljenih na Natječaj će razmotriti i ocijeniti programe i aktivnosti u okviru programskog područja Natječaja, bodovati ih i izvješćem predložiti gradonačelniku kojim programima i aktivnostima odobriti financiranje.

Odluku o financiranju na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće Grada Raba prilikom usvajanja Proračuna Grada Raba za 2022. godinu i programa javnih potreba Grada Raba za 2022. godinu. Rezultati Natječaja objavit će se putem proračuna u Službenim novinama PGŽ.

Po donošenju Proračuna sa korisnicima će se sklopiti Ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obveza.

 

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program sufinanciranja javnih potreba za 2022. godinu prijave:

 • koje nisu dostavljene u zadanom roku, na propisanoj prijavnici uz tražene privitke
 • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva

 

 

 

__________
Izvor: rabdanas.com
Naslovna fotografija: Pixabay.

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 
Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

NEWSLETTER

Klikom na gumb dajete suglasnost za primanje novosti Pokreta Otoka te se slažete s politikom privatnosti.
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram