Upravni odjel za turizam i pomorstvo poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javno savjetovanje za tri značajna dokumenta!

Objavio: Pokret Otoka - 07.11.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutno su u tijeku tri internetska savjetovanja koja se odnose na pomorsko dobro i nautička sidrišta

Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje 2024. – 2028. godine

Prvo savjetovanje, koje traje do 16. studenog 2023., fokusira se na Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Ovaj plan ima za cilj regulirati izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na regionalnoj razini, s posebnim naglaskom na održivi razvoj i očuvanje pomorskog dobra za buduće generacije.

Prijedlog Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na istom području

Drugo savjetovanje, otvoreno do 27. studenog 2023., odnosi se na Prijedlog Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina, koncesiji na zahtjev i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na istom području. Ovaj pravilnik zamjenjuje prethodni donesen 2017. godine, a usklađuje se s novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama. Regulira minimalne sadržaje Odluke i Ugovora o koncesiji te propisuje uvjete korištenja, održavanja, sigurnosti i reda na pomorskom dobru.

Prijedlog Plana rasporeda nautičkih sidrišta

Treće savjetovanje, koje traje do 4. prosinca 2023., odnosi se na Prijedlog Plana rasporeda nautičkih sidrišta. Ovaj plan, koji proizlazi iz Studije sidrišta, regulira lokacije, veličinu i maksimalni kapacitet sidrišta. Svrha je očuvanje krajobraznih vrijednosti i poticanje održivog turizma putem smanjenja broja nautičkih plovila na određenim lokacijama. Podaci iz ovog plana postaju obvezujući parametri za izradu prostornih planova uređenja gradova i općina te igraju ključnu ulogu u postupku dodjele koncesija za gospodarsko korištenje nautičkih sidrišta.

Savjetovanjima možete pristupiti putem POVEZNICE.

Izvor: Splitsko-dalmatinska županija

Foto: Splitsko-dalmatinska županija