Vlada donijela plan za održivi turizam

Objavio: Pokret Otoka - 26.08.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Vlada je donijela Nacionalni plan održivog turizma do 2027. kao i akcijski plan za njegovu provedbu

Ministrica turizma i sporta, Nikolina Brnjac, istaknula je da je za provedbu predviđenih mjera na raspolaganju gotovo milijarda eura iz EU i državnog proračuna.


Riječ je o dokumentu koji definira provedbu ciljeva strategije razvoja održivog turizma kao i nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine.

Sadrži 10 ciljeva i pripadajućih mjera, za čiju je provedbu ukupno predviđeno gotovo jednu milijardu eura.

“Glavni izvor financiranja projekata bit će fondovi EU u financijskoj perspektivi 2021. -2027., kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti i sredstva državnog proračuna”, istaknula je ministrica Brnjac, a prenosi Index.

Izvor: Green.hr

‘Razvoj turizma u smjeru održivosti’

Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma za razdoblje do 2025. godine izrađeni su na temelju Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

Akcijskim planom za razdoblje do 2025. pobliže se definira provedba mjera i aktivnosti. Obuhvaća 21 mjeru, kao i okvir za njihovo praćenje i vrednovanje, dodala je Brnjac.

Usklađivanje sa zelenim politikama

Dodala je i da će značajan izvor financiranja biti i Fond za turizam i to sredstvima temeljem zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu i uredbom koja je u postupku donošenja.

Brnjac je ocijenila da predviđena financijska sredstva predstavljaju značajan iskorak u ulaganjima u strateški razvoj domaćeg turizma i omogućuju razvoj turizma u smjeru održivosti.

“Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, omogućit će transformaciju turizma temeljenu na načelima održivosti kao temeljne razvojne koncepcije, uz  proces digitalne transformacije, usklađivanja sa zelenim politikama i jačanja otpornosti turističkog sustava”, stoji u Nacionalnom planu. 

Izvor: Green.hr

Izvor: Green.hr

Fotografije: Green.hr, Unsplash