ZAŠTITA OKOLIŠA – Interreg projekt RESISTANCE

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 31.07.2022. - Vrijeme čitanja: 4min

Interreg projekt RESISTANCE „Raising awarenESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE” sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Trajanje projekta je od 01.04.2022. do 30.06.2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 599.675,00 €, od kojega se 509.723.75,00 € (85%) sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj projekta je razmjena stečenih znanja i iskustava o moru, kao i obalnom i riječnom okolišu kapitalizirajući rezultate Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR – morski.hr

Općina Podstrana je vodeći partner projekta. Ostali partneri su Udruga Zdravi Grad, Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation), Universita Ca’Foscari Venezia (University of Venice), Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara), Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš i Javna ustanova Nacionalni Park Kornati.

 

Zajedničkim snagama za očuvanje bogatstva Jadranskog mora

RESISTANCE je projekt suradnje različitih stručnjaka, predstavnika lokalnih, regionalnih vlasti, obrazovnih institucija i međunarodnih ekoloških organizacija, koji će zajednički kapitalizirati svoje već razvijene dobre prakse za održivo korištenje morskih i obalnih resursa. Svi uključeni projektni partneri zajedno će raditi na uspostavljanju smjernica za očuvanje bogatstva Jadranskog mora kako bi se ostvarile maksimalne ekonomske koristi uz zaštitu morskog ekosustava.

RESISTANCE će koristiti dobru praksu, rezultate i sve pogodnosti koje su dostupne iz INTERREG projekata SOUNDSCAPE, ECOSS, ECOMAP, NET4MPLASTIC, DORY, ML-REPAIR i SASPAS za razvoj održivog rasta, rješavanje problema zagađenja i kontaminacije te zaštitu jedinstvene bioraznolikosti Jadranskog mora.

U sklopu projekta, 18.07.2022. godine je održano studijsko putovanje, u organizaciji Vodećeg partnera Općine Podstrana, u luku Špinut i luku i plažu Strožanac gdje su predstavljeni rezultati projekta ECOMAP, u sklopu kojega su partneri na projektu Resistance mogli vidjeti postrojenja za filtriranje otpadnih voda postavljena u obje luke i dvije plave zastave podignute u 2022. godine na plaži Strožanac i u luci Špinut.

U utorak, 19.07.2022. godine, održana je Početna (Kick off) konferencija u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani, u organizaciji Vodećeg partnera Općine Podstrana, gdje su predstavljeni rezultati Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR. Nakon predstavljanja projekta, održala se radionica pod nazivom „Održivo upravljanje za pomorsko prostorno planiranje u zaštićenim područjima i za zaštitu bioraznolikosti s obzirom na utjecaje klimatskih promjena“ koja je okupila različite dionike koji su raspravljali i dijelili različite poglede i perspektive na tu temu.

 

Studijsko putovanje u Nacionalni park Kornati

Treći dan konferencije, u srijedu 20.07.2022. godine, održano je studijsko putovanje u Nacionalni park Kornati, u organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ gdje su predstavljeni rezultati projekta SASPAS „Sigurno sidrenje i zaštita morskih cvjetnica u Jadranskom moru“ na kojem je JU NP Kornati bila jedna od partnera.

Konkretne aktivnosti provedene na području Nacionalnog parka Kornati u sklopu projekta SASPAS bile su postavljanje ekoloških sidrišta u pet uvala (sa ukupno 52 sidrena sustava za privezivanje) te monitoring i presađivanje morske cvjetnice Posidonia oceanica.

– Glavni cilj projekta je očuvanje morske Posidonie oceanice, gdje su u dvije kornatske uvale odrađene transplatacije. Prva je bila u listopadu 2019. godine u uvali Kravljačica, a druga je bila u listopadu 2021. godine u uvali Anica. Jedan od partnera projekta RESISTANCE je Nacionalni park Kornati, koji kroz projekt SASPAS ima za cilj primjenu primjera dobre prakse kroz sedam INTERREG projekata. U projektu SASPAS su se, osim transplantacije Posidonie oceanice, u NP Kornati postavile ukupno 52 ekološki prihvatljive bove. Cilj projekta SASPAS je pronaći pravo rješenje za očuvanje ove morske cvjetnice – kazala je Melanija Vodanov, struč.spec.oec iz NP Kornati.

 

Cilj projekta

Cilj projekta RESISTANCE je podijeliti stečena znanja i iskustva o moru, ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR.

Projekt će podržati razvoj Smjernica i metodologija pomorskog prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini. Projekt će pridonijeti unaprjeđenju stanja kvalitete okoliša mora i obalnog područja korištenjem održivih i inovativnih tehnologija i pristupa, dijeljenjem znanja i dobre prakse između talijanskih i hrvatskih partnera te relevantnih dionika za pomorsko prostorno planiranje.

 

Očekivani rezultati

Integrirane metodologije i alati za praćenje mora relevantni za pomorsko prostorno planiranje. Sinergije između uključenih projekata i povezanih dionika za potporu odlukama unutar pomorskog prostornog planiranja. Povećana ekološka svijest među kreatorima politika, lokalnim i regionalnim zajednicama, nevladinim organizacijama, općom javnošću, promicanjem i provedbom aktivnosti koje će dovesti do održivog obalnog razvoja.

 

__________
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Unsplash