ZELENA AKCIJA – Napredak u gospodarenju otpadom postoji, ali je neujednačen i nedovoljan!

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 07.07.2023. - Vrijeme čitanja: 2min

Normativni okvir za gospodarenje otpadom je nedorečen, a to rezultira različitim ishodima u praksi.
Iako postoje izvrsni primjeri poput Preloga s 13 okolnih općina i otoka Krka, oni su nažalost među iznimkama.

Zaključak je to okruglog stola koji je donijela Zelena akcija u ime tematske mreže Jedro, konzorcija 10 udruga civilnog društva i Fakulteta političkih znanosti.
Na okruglom stolu sudjelovali su Tončika Jarak iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), Davor Vić iz
zagrebačke Čistoće, Marijan Galović iz VG Čistoće iz Velike Gorice, Tihana Jelačić Radiković, iz preloškog Pre-Kom-a, Ivan Jurešić, iz poduzeća Ponikve s Krka, Sonja Polonijo ispred Udruge gradova i Marko Košak iz Zelene akcije.

Čimbenik uspjeha – suradnja s JLS-ovima

Predstavljeni su rezultati istraživanja koje je provedeno u okviru tematske mreže. Istraživanje je temeljeno na metodologiji izrađenoj od strane Fakulteta političkih znanosti i podacima prikupljenima iz javnih evidencija i istraživanja javnog mnijenja na reprezentativnom uzorku.

Istraživanjem je suradnja među jedinicama lokalne samouprave prepoznata kao jedan od glavnih čimbenika uspjeha.

Također, istraživanje je pokazalo da se odvojeno prikupljanje otpada učinkovitije provodi kada je organizirano od strane javnih pružatelja usluge, nego kada ga provode privatni pružatelji.

Istaknuti najveći problemi održivog sustava gospodarenja otpadom

Pružatelji usluge istaknuli su najveće probleme s kojima se susreću pri implementaciji održivog sustava gospodarenja otpadom. Istaknut je normativni okvir koji u dobrom dijelu ne prati potrebe i mogućnosti jedinica lokalne samouprave.

Također, ukazano je na potrebu da se uz stopu odvojeno prikupljenog otpada bilježi i masa proizvedenog i odloženog miješanog otpada.

Dio sudionika okruglog stola istaknuo je da je potrebno preispitati taj koncept i usmjeriti sredstva na lokalnu razinu. To bi pridonijelo bržem ispunjenju ciljeva smanjenja nastanka, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada.

Fotografija: Press