BRAČ – Ishođena građevinska dozvola za pretovarnu stanicu

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 24.05.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Supetar, izdao je građevinsku dozvolu za građenje građevine namijenjene gospodarenju otpadom – Pretovarne stanice Brač (PS Brač)

Nakon Zagvozda i Sinja, treća od ukupno planiranih šest pretovarnih stanica za koju je REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. ishodio građevinsku dozvolu. Otpad će se u pretovarnu stanicu dovoziti vozilima kojima se obavlja i sakupljanje te će se pretovarivati u veće kontejnere ili veća vozila kojima će se prevoziti u budući Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) – prenosi rcco.hr

 

PRETOVARNA STANICA BRAČ

Kada bude dovršena, u PS Brač prikupljat će se te pripremati za prijevoz u CGO miješani komunalni, glomazni te biorazgradivi otpad s područja otoka Brača. Prije pretovara i prijevoza u CGO prikupljenom će se otpadu smanjiti volumen i povećati gustoća, radi postizanja maksimalnog iskorištenja neto nosivosti transportnih vozila i ekonomičnosti prijevoza.

Pretovarna stanica Brač sastojat će se od ulaznih vrata i ograde, cestarske vage, cestovne infrastrukture s manipulativnom površinom za pretovarnu opremu i vozila te parkirališta za vozila PS i vozila zaposlenike PS, platoa s nadstrešnicom za smještaj usitnjenog i neusitnjenog glomaznog otpada s fotonaponskim panelima na nadstrešnici, platoa s nadstrešnicom za smještaj usitnjenog i neusitnjenog biorazgradivog otpada, portirnog kontejnera za osoblje, skladišnog kontejnera za rezervne dijelove, diesel agregata, platoa s nadzemnim montažnim pretovarnim podestom (pretovarna rampa) namijenjenim za pretovar miješanog komunalnog otpada uz pomoć trakastog transportera i platoom za smještaj poluprikolice u koju se pretovaruje otpad te mobilnog usitnjivača i utovarivača za glomazni otpad.

 

SVRHA IZGRADNJE

Svrha svih pretovarnih stanica je ostvarenje ušteda u troškovima prijevoza otpada i radnog vremena lokalnih sakupljača otpada.

Uz pretovarne stanice Brač, Sinj i Zagvozd, u sklopu projekta izgradnje CGO u SDŽ izgradit će se i Pretovarne stanice Split, Stari Grad na Hvaru i Vis. Više informacija o ulozi pretovarnih stanica u uspostavi učinkovitog sustava gospodarenja otpadom dostupno je na poveznici.

 

__________
Izvor: rcco.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.