MLJET – Javni poziv proizvođačima suvenira

Objavio: mirna.dalic@islandmovement.eu - 01.02.2022. - Vrijeme čitanja: 2min

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove “Nacionalni park Mljet” u 2022. sklapanjem ugovora o komisionoj prodaju

 

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti pronaći ćete niže u pozivu – prenosi np-mljet.hr

.

  1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i bit odraz tradicije (mljetski vez, vrše). Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.
  2. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija
  3. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
  4. Prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija, i slično). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

.

Zbog prepoznatljivosti destinacije NP Mljet i otok Mljet, poželjno je, ali ne i nužno da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip NP, ime otoka, mljetski motivi i slično).

 

Sudionici

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe(trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi)

 

Uvjeti prijave

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

 

Način prijave

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na adresu JAVNA USTANOVA “NACIONALNI PARK MLJET”, Pristanište 2, 20226 Goveđari s naznakom “Prijava za izbor suvenira za 2022.”.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.

Svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

 

Kriteriji odabira

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove “Nacionalni park Mljet”.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

.

  1. Kvaliteta
  2. Prepoznatljivost
  3. Izvornost i tradicionalno naslijeđe
  4. Stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom baštinom
  5. Originalnost
  6. Ekološka prihvatljivost

Tekst Javnog poziva za proizvođače suvenira dostupan je na POVEZNICI.

Prijavnica na Javni poziv za proizvođača suvenira 2022. 

 

__________
Izvor: np-mljet.hr
Naslovna fotografija: Unsplash.