Slika uvodna mjesta Općina Pučišća (otok Brač)
Grb mjesta Općina Pučišća (otok Brač)

OPĆINA PUČIŠĆA

NASELJA

Pučišća
Pražnica
Gornji Humac

UKUPAN BROJ STANOVNIKA: xxx

OPĆINSKA TRGOVAČKA DRUŠTVA

Nema dostupnih službenih podataka.

STRATEŠKI RAZVOJNI DOKUMENTI

Provedbeni program Općine Nerežišća za razdoblje 2022. – 2025.

Prosinac 2021.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja. U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) izrada provedbenih programa je obavezna za JLP(R)S.

Preuzmi dokument

Plan upravljanja Pomorskim dobrom na području Nerežišća za 2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Nerežišća kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Preuzmi dokument

KONTAKTI

SLUŽBENA STRANICA I GLASNIK

Službena stranica: Općina Pučišća

Službeni glasnik: Općina Pučišća

OPĆINSKA UPRAVA

Načelnik:

Marino Kaštelan

nacelnik@pucisca.hr

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Antica Novačić

procelnik@pucisca.hr